Wszystkie grupy przedszkolne realizują projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Szczegółowe cele projektu to:

 

– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

– tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

– wprowadzenie dzieci w świat literatury,

– budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

– kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

– rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

– kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

– włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

– promocja przedszkola,

– rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt podzielony jest na sześć etapów i trwa od 3.09.2018r. do 21.06.2019r.

Etap I – „Mały miś – czytające przedszkolaki”

Etap II – „Mały Miś uczy samodzielności”

Etap III – 100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku.”

Etap IV – „Kulinarne warsztaty z Małym Misiem”

Etap V – „Kuferek Kreatywności Małego Misia”

Etap VI – „Misiowe aktywności sportowe”

Autor Projektu: Aneta Konefał

Koordynator przedszkolny: Eliza Legieć