Jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości

wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać

serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. Jednym ze

sposobów takiego wychowania może być włączanie dzieci do akcji

charytatywnych.

Dzieci z grupy Szafirków wzięły udział w akcji: Góra Grosza,

Świąteczny łańcuch i zbiórce plastikowych nakrętek.