26.04.2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję Zdrowo”. Głównym celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodzin.

W tym roku umiejętności artystyczne dzieci oceniało jury w składzie:

Ewa Bochra – Dyrektor Przedszkola w Przedszkola – przewodnicząca jury;

Anna Krzychowiec – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Puchaczowie;

Beata Sagan – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie;

Elżbieta Dyzma – Przedstawicielka Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Łęcznej.

Jury po wysłuchaniu 29 osób w wieku przedszkolnym z terenu Powiatu Łęczyńskiego kierując się takimi kryteriami, jak: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, wrażenie ogólne, znajomość tekstu oraz opracowanie głosowe postanowiło nagrodzić następujących uczestników:

 

Kategoria I (3-4 lata)

 

  1. miejsce ZOFIA KOSTRUBIEC

 

  1. miejsce PATRYCJA SKOCZYLAS

 

  1. miejsce NATALIA PACZKOWSKA

 

Wyróżnienie: WOJCIECH SZUREK

Wyróżnienie: ALEKSANDRA STAROPIĘTKA

 

 

Kategoria II  (5 -6  lat)

 

  1. miejsce EDYTA ŻMUDA

 

  1. miejsce DOMINIK KAMIŃSKI

 

  1. miejsce ZOFIA DECYK

 

Wyróżnienie: IGOR CHAPUŁA

Wyróżnienie: EMILIA KARAŚ

 

Uczestników konkursu we wszystkich kategoriach wiekowych – zarówno tych na podium, jak i osoby wyróżnione – nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami. Nagrody wręczyli dzieciom: V- ce Starosta Powiatu Łęczyńskiego –  Pan Dawid Kostecki oraz Przewodnicząca Jury – Pani Ewa Bochra. Wszyscy recytatorzy otrzymali upominki i dyplomy za udział w konkursie. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za zainteresowanie oraz liczny udział w konkursie. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli i opiekunów za zachęcenie oraz przygotowanie dzieci.

Cieszy nas bardzo wysoki poziom konkursu.

Zachęcamy do dalszych poszukiwań repertuaru i pracy nad doskonaleniem warsztatu. Życzymy wszystkim kontynuowania przygody z poezją.

Jury wspólnie z organizatorem wyraża przekonanie, że również w kolejnych latach dzieci w wieku przedszkolnym z Powiatu Łęczyńskiego wykażą duże zainteresowanie konkursem.