Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy różne święta. 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to także data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe. Natomiast Święto 3 Maja, upamiętnia przyjęcie niezwykle ważnego dla naszego kraju dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.

30 kwietnia w odświętnych strojach, recytując wiersze i śpiewając piosenki o tematyce patriotycznej – dzieci z naszego przedszkola przygotowywały się do nadchodzących świąt narodowych. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Pani Dyrektor Ewa Bochra zapoznała dzieci z wydarzeniami historycznymi związanymi z Konstytucją 3 maja. Mali artyści obejrzeli również film animowany o symbolach narodowych.

W ten sposób już od dzieciństwa kształtuje się w młodym pokoleniu uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju oraz promuje się polskie symbole narodowe.