7 maja w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które poprowadziła Pani Joanna Starosta – właścicielka firmy EDUMED i ratownik medyczny.  Pani Joanna w ciekawy  sposób omówiła na czym polega praca ratownika, a także zapoznała dzieci z wyposażeniem torby ratowniczej. Następnie przedstawiła dzieciom procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Przedszkolaki poznały numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem ( trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Obserwowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ratownicze. Pod czujnym okiem Pani Ratownik przedszkolaki mogły samodzielnie wykazać się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy min. masaż serca na fantomie, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Starszaki poznały również sposoby opatrywania ran i skaleczeń. Na koniec wszyscy otrzymali dyplomy i słodki upominek. Dzieci bardzo chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w działaniach proponowanych przez Panią Ratownik. W nagrodę odwiedził je Miś, do którego można się było przytulić.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Oczywiście szkolenie nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

Elfiki

Poziomki

Pszczółki

Jagódki

Szafirki

Biedronki