Dzieci z grupy Szafirków otrzymały zaproszenie od pań bibliotekarek i wybrały się do Gminnej Biblioteki w Puchaczowie. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały się jak należy się w niej zachowywać, jak chronić książki przed zniszczeniem oraz jak można samodzielnie naprawić zniszczone egzemplarze. Spotkanie w bibliotece przybliżyło przedszkolakom literaturę dziecięcą oraz jej autorów. Na koniec pobytu w bibliotece dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki. Żegnając się z paniami dzieci zapewniały, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce razem z rodzicami, by wypożyczyć interesujące ich książeczki. Dzieci pełne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.