Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

W naszym przedszkolu, 2 września 2019 r., podczas dni upamiętniających  80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, cztery najstarsze grupy, odświętnie ubrane, z barwami narodowymi w tle, wspólnie odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego.

Akcja „Przerwany marsz…” była próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.