Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci uczyły się przez zabawę wykorzystując do tego znaki drogowe, sygnalizator świetlny oraz zabawkowe samochody. Przypomniały sobie numery alarmowe, a także projektowały własne auta.