CEL:

– promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;

– wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

CZAS TRWANIA:

Projekt trwa od 1 października 2020 do 30 maja 2021.

TEMATY:

Październik: Montessoriańska samodzielność

Listopad: Montessoriańska lekcja ciszy

Grudzień: Montessoriańskie urodziny

Styczeń: Montessoriański otoczenie

Luty: Montessoriańskie eksperymenty

Marzec: Powstanie Wszechświata – Wielka opowieść

Kwiecień: Kontynenty

Maj: Montessoriańskie bajki i książki