Dzieci z grupy “Żabki” dowiedziały się w jaki sposób możemy pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Następnie przygotowały pokarm dla ptaków i zaniosły go na przedszkolny plac do wcześniej przygotowanych karmników.