Dzieci utrwaliły wiadomości na temat funkcjonowania kuchni i specyfiki zawodu kucharki . Poszerzyły wiadomości na temat atrybutów jej pracy, higieny i bezpieczeństwa pracy. Poznały zasady zdrowego odżywiania oaz kulturalnego zachowania się przy stole. Największą frajdę miały podczas gry na przyborach kuchennych podczas, której zapoznały się z pojęciem „dyrygent” i mogły kształcić wyobraźnię muzyczną.