14 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbył się po raz 20 przegląd teatrzyków dziecięcych. Organizatorami były : Przedszkole w Puchaczowie i Przedszkole Samorządowe w Milejowie. Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof Niewiadomski, Wójt Gminy Puchaczów Pan Adam Grzesiuk i  Wójt Gminy Milejów Pan Tomasz Suryś objęli przegląd patronatem honorowym.

Wydarzenie było okazją do rozwijania dziecięcych umiejętności teatralnych, ukazania piękna literatury bajkowej oraz kształcenia umiejętności pracy zespołowej i możliwości rozładowania negatywnych emocji (teatr jako terapia).

Wspaniałe występy  dzieci oglądali zaproszeni goście: Pan Michał Pelczarski – Wicestarosta  Powiatu  Łęczyńskiego, Pan Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów, Pani Zofia Tchurzewska – Sekretarz Gminy Milejów,  Pani Maria Kanaszewska Kierownik  Samorządowego biura obsługi Szkół i przedszkoli w Milejowie,  Pani Katarzyna Wójcik-Kęcik – Sekretarz Gminy Puchaczów, Pani Beata Sagan Dyrektor GOK w Puchaczowie, Pani Anna Krzychowiec – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Puchaczowie, pomysłodawczynie przeglądu Pani Maria Bot – wieloletni Dyrektor Przedszkola w Puchaczowie i Pani Dorota Wasilak – wieloletni Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Milejowie .

W przeglądzie wzięło udział 9 grup  teatralnych z terenu powiatu Łęczyńskiego: Przedszkole Publiczne nr 1i 4 w Łęcznej, Przedszkole Samorządowe  w Milejowie, Sześciolatki z Białki, Łysołaj i Łańcuchowa, Przedszkolaki z Dratowa , Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu i Przedszkole w Puchaczowie. W magiczny świat teatru wprowadziły  nas Froeblowskim songiem czterolatki „Pszczółki” z Milejowa wraz ze swoją wychowawczynią..

Po wspaniałych występach młodych adeptów sztuki teatralnych dzieci zostały nagrodzone rzęsistymi brawami przez publiczność oraz upominkami i dyplomami.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wójt Gminy Puchaczów,Wójt Gminy Milejów Państwo Niwińscy, firma DAWTONA z Milejowa  „Biuromix” Beata Kosiarska, Rada Rodziców przy Przedszkolu w Puchaczowie ufundowali pamiątkowe statuetki i upominki dla dzieci.

Wszystkim opiekunom i małym uczestnikom przeglądu gratulujemy.