W dniach od 14 do 16 grudnia do naszego przedszkola zostały przyniesione stroiki bożonarodzeniowe, przygotowane w domach naszych wychowanków. Następnie wszystkie prace zostały ocenione przez komisję, powołaną przez organizatorów konkursu. Jury oceniało 22 stroiki według następujących kryteriów:

  1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
  2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
  3. Wkład pracy.
  4. Estetyka pracy.
  5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

W dniu 16.12.2022r. o godzinie 15:15 w Przedszkolu w Puchaczowie zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. „RODZINNY BOŻONARODZENIOWY STROIK” oraz wręczono dyplomy i nagrody. Komisja po obejrzeniu 22 prac, postanowiła nagrodzić następujących uczestników:

I MIEJSCE – Antoni Prościński z rodziną;

II MIEJSCE – Anna i Róża Arciszewskie z rodziną;

III MIEJSCE – Brajan Kanoniuk z rodziną.

Wyróżnienia:

Błażej Kondracki z rodziną;

Julia, Ignacy i Nikodem Pacan z rodziną;

Oskar Wałecki z rodziną.

Uczestnicy konkursu – zarówno ci na podium, jak i osoby wyróżnione – zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami, ufundowanymi przez Przedszkole w Puchaczowie oraz Radę Rodziców. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów. Rodziny biorące udział w konkursie zasługują na wielkie uznanie i pochwałę, a ich prace zostały wystawione na kiermasz świąteczny. Podczas kiermaszu zebrano    2186,20 ZŁ.  Środki uzyskane podczas kiermaszu zostały przekazane na ręce Pani Marty Dymel – mamy Emilki. Przeznaczone będą na rehabilitację dziewczynki w czasie choroby.

Każdej rodzinie, która brała udział w konkursie oraz pracownikom przedszkola, którzy czynnie wspierali naszą akcję serdecznie dziękujemy.