Ciepło – zimno

Na zewnątrz jest coraz zimniej, dzieci w tym tygodniu rozmawiały o odpowiednim ubiorze do panujących warunków atmosferycznych. Mierzyły i porównywały długość szalików, przeliczały czapki. Doskonaliły...

Czytaj>>