Na zewnątrz jest coraz zimniej, dzieci w tym tygodniu rozmawiały o odpowiednim ubiorze do panujących warunków atmosferycznych. Mierzyły i porównywały długość szalików, przeliczały czapki. Doskonaliły umiejętność samodzielnego ubierania się, zapinania guzików, suwaków, wiązania sznurówek. Poznały bliżej pracę krawcowej oraz szewca. Wykonywały prace plastyczne związane z tematem zajęć.

„Myszki”

„Pszczółki”

„Zajączki”

„Żabki”

„Biedronki”

„Sówki”