Ogólnopolska Kampania Społeczna „Akcja Tron” to inicjatywa mająca na celu poprawę standardów higieny i świadomości wśród przedszkolaków.  W kampanii dzieci miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, zadaniach, przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych, które przybliżyły zagadnienia dotyczące higieny. W ramach realizacji akcji rodzice otrzymali poradniki z praktycznymi wskazówkami co  i w jaki sposób powinni przekazać dzieciom w tematyce dbania o  higienę.

„Myszki”

„Zajączki”

„Żabki”

„Biedronki”

„Sówki”