Grupa „Zajączków” i „Biedronek” z Przedszkola w Puchaczowie z zaangażowaniem realizowała w minionym roku przedszkolnym innowację pedagogiczną „Prawidłowa postawa to ważna sprawa”, która była prowadzona przez Panią Elizę Legieć i Panią Ewelinę Romanowską. Celem głównym innowacji było kształtowanie u dzieci nawyków prawidłowej postawy ciała oraz promowanie zdrowego trybu życia. Działania obejmowały: Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności fizycznej m.in.: zabawy ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia gimnastyczne oraz pogadanki na temat znaczenia prawidłowej postawy dla zdrowia. Dzieci poznały zasady prawidłowej postawy ciała i wiedzą, jak dbać o zdrowy kręgosłup. ,Przedszkolaki chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych i rozwijają swoje sprawności fizyczne. Rozumieją znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla zdrowia. Innowacja pedagogiczna „Prawidłowa postawa to ważna sprawa” cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Była wartościowym doświadczeniem, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.

„Zajączki”

„Biedronki”