ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW

przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.

okres ubezpieczenia 01.09.2021r do 31.08.2022r

Program – Rok szkolny 2021/2022

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko Katarzyna Łuć
Telefon kontaktowy 697-991-266 / 83 343 66 48,
Adres e-mail k.luc@interbroker.pl
Imię i nazwisko Izabela Kołaczkowska
Telefon kontaktowy 697-991-265 / 83 343 66 48
Adres e-mail i.kolaczkowska@interbroker.pl

Okres ochrony w ubezpieczeniu w roku szkolnym 2021/2022

oraz forma zawarcia polisy.

Dla polis wirtualnych (opłacanych on-line) gdzie składka jest wykupowana dla dziecka w formie elektronicznej, dla wpłat, które nastąpią do dnia 30.09.2021r. będzie obowiązywał  okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2021r do 31.08.2022r., natomiast dla wpłat wykonanych po 30.09.2021r.  okres ochrony dziecka będzie obowiązywał od dnia następnego po opłaceniu składki do dnia 31.08.2022r.

Propozycja InterRisk TU S.A.

OCHRONA 24H NA DOBĘ PRZEZ CAŁY ROK

RÓWNIEŻ PODCZAS WAKACJI I WYCIECZEK

RODZAJ ŚWIADCZENIA OPCJAPODSTAWOWAWYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIAWARIANT I OPCJAPODSTAWOWAWYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIAWARIANT II OPCJAPODSTAWOWAWYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIAWARIANT III OPCJAPODSTAWOWAWYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIAWARIANT IV
1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnym 43 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 66 000 zł
2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 23 000 zł 27 000 zł 34 000 zł 42 000 zł
3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 46 000 zł 54 000 zł 68 000 zł 84 000 zł
4. trwałe inwalidztwo częściowe w wyniku nieszczęśliwego wypadku 230 zł za 1% uszczerbku 270 zł za 1% uszczerbku 340 zł za 1% uszczerbku 420 zł za 1% uszczerbku
5. trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu (m.in. złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia)
6. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 6 900 zł do 8 100 zł do 10 200 zł do 12 600 zł
w tym zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej, w czasie zajęć szkolnych na terenie placówki oświatowej do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
7. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 900 zł do 8 100 zł do 10 200 zł do 12 600 zł
8. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo –
230 zł
jednorazowo –
270 zł
jednorazowo –340 zł jednorazowo –420 zł
9. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo –
4 600 zł
jednorazowo –
5 400 zł
jednorazowo –
6 800 zł
jednorazowo –
8 400 zł
10. śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo –
2 300 zł
jednorazowo –
2 700 zł
jednorazowo –
3 400 zł
jednorazowo –
4 200 zł
11. pogryzienie przez psa jednorazowo – 230 zł jednorazowo –
270 zł
jednorazowo –340 zł jednorazowo –420 zł
12. pokąsania lub ukąszenia pod warunkiem skorzystania z pomocy ambulatoryjnej (warunek 2 dniowy pobyt w szpitalu) jednorazowo –
460 zł
jednorazowo –
540 zł
jednorazowo – 680 zł jednorazowo – 840 zł
13. wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku pod warunkiem dwudniowego pobytu w szpitalu (warunek 2 dniowy pobyt w szpitalu) 230 zł 270 zł 340 zł 420 zł
14. uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku na zdrowiu) które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza 230 zł 270 zł 340 zł 420 zł
15. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 1 150 zł 1 350 zł 1 700 zł 2 100 zł
16. koszty leczenia związane z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza do 1 500 zł, w tym: a) zdiagnozowanieboreliozy do 1 000 zł,b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 zł , w tym: a) zdiagnozowanieboreliozy do 1 000 zł,b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 zł , w tym: a) zdiagnozowanieboreliozy do 1 000 zł,b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł do 1 500 zł , w tym: a) zdiagnozowanieboreliozy do 1 000 zł,b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł
17. zatrucia pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem (warunek 3 dniowy pobyt w szpitalu) 1 150 zł 1 350 zł 1 700 zł 2 100 zł
OPCJE DODATKOWE
18. Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień – 500 złIII stopień – 1 500 złIV stopień – 2 500 zł II stopień – 500 złIII stopień – 1 500 złIV stopień – 2 500 zł II stopień – 500 złIII stopień – 1 500 złIV stopień – 2 500 zł II stopień – 500 złIII stopień – 1 500 złIV stopień – 2 500 zł
19. Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, min. 2 dni) 75 zł / za każdy dzień 75 zł / za każdy dzień 100 zł / za każdy dzień 100 zł / za każdy dzień
20. Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie płatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu min. 3 dni pobytu) w tym również w wyniku zdiagnozowania COVID-19 75 zł / za każdy dzień 75 zł / za każdy dzień 100 zł / za każdy dzień 100 zł / za każdy dzień
21. Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia 3lastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł
22. Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do 500 złw tym rehabilitacja do 500 zł do 500 złw tym rehabilitacjado 500 zł do 800 złw tym rehabilitacjado 800 zł do 1 000 złw tym rehabilitacjado 1 000 zł
23. Wyczynowe uprawianie sportu (pozaszkolne kluby sportowe) TAK TAK TAK TAK
Składka za okres 12 miesięcy 35 zł 40 zł 50 zł 60 zł

Jako broker ubezpieczeniowy stawiamy do Państwa dyspozycji całą naszą wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze umowy ubezpieczenia.

Zgłoszenie roszczenia

InterRisk TU S.A.:

1. zgłoszenie on-line poprzez stronę https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ „internetowe zgłoszenie szkody”

2. telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu (22) 212-20-12 lub (22) 575-25-25,

3. pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):

a) pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., ViennaInsuranceGroup przegroda pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice, z dopiskiem „Likwidacja szkód”

b) pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl,

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020r. wraz z postanowieniami odmiennymi i dodatkowymi.

Załącznik