Nauczyciele: mgr Beata Tarczyluk

mgr Ewelina Romanowska

mgr Ewa Bochra

 

Pomoc nauczyciela: mgr Magda Walkowska

 

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan-Sola