Dzieci z grupy „Biedronek” i „Sówek” zrealizowały kolejny temat projektu edukacyjnego „Z plecakiem po Polsce”. Tym razem wybrały się na „wycieczkę” do Warszawy. Podczas zajęć przedszkolaki poznały „Legendę o Warsie i Sawie”, charakterystyczne miejsca i zabytki Warszawy oraz herb stolicy Polski. Dzieci wskazywały Warszawę na mapie, wykonywały pracę plastyczną pt. „Syrenka Warszawska” i miały okazję obejrzeć ludowe tańce i stroje zespołu „Mazowsze”.

„Biedronki”

„Sówki”