Nauczyciele: mgr Magdalena Frydrych (wychowawca – urlop macierzyński)

Joanna Marciniuk (wychowawca – zastępstwo za p. Frydrych)

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Monika Prościńska

Woźna oddziałowa: mgr Agnieszka Matuszak