Nauczyciele:

mgr Kamila Kondracka

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Beata Kalamon

Woźna oddziałowa: Iwona Tomczak