Nauczyciele: mgr Magdalena Frydrych

mgr Eliza Legieć

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Monika Prościńska

Woźna oddziałowa: Agnieszka Kot