Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

Grupa „Żabki” 5-latki

KWIECIEŃ

 

  • Na wsi!
  • Praca rolnika.
  • Jak powstaje książka?
  • Jak dbać o Ziemię?

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej.

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

Nauczymy się piosenek:

„Serca biało-czerwone mamy” (sł. i muz. A. Szewczak)

  1. Serca biało-czerwone mamy

Polskę bardzo kochamy.

Na mapie, nasz kraj odnajdziemy,

Stolicę- Warszawę pokażemy.

 

Ref. Wznieśmy wysoko w górę nasze ręce,

Flagi pokażmy i nasze Polskie serce.

Biało-czerwone kolory dziś widzimy,

 

Bo Święto Polski obchodzimy.

 

  1. Serca biało-czerwone mamy

Polskę bardzo kochamy.

Symbole Polski wymienić potrafimy

Hymn, godło, flagę dziś uczcimy.

 

,, Zielony dom” muz: M. Gromek, Michał Jóźwiak, słowa: A. Niciewicz-Tarach

 

  1. Rekin mieszka w oceanie,

pszczoły dbają o swój ul,

dzięcioł w dziupli ma mieszkanie,

na sawannie lew to król!

Na planecie naszej – Ziemi

Ty też miejsce swoje masz…

I to nigdy się nie zmieni,

jeśli dobrze o nią dbasz!

 

Ref. O nasz wspólny dom zadbamy!

Będzie miał zielone ściany,

bo znajdziemy zawsze czas,

by posprzątać razem las!

Nad szumiącą, czystą rzeką

sam zrozumiesz, co jest „eko”!

Z ekologią za pan brat,

taki piękny jest nasz świat!

 

  1. Jak się troszczyć o przyrodę?

Nic trudnego, przecież wiesz!

Oszczędzajmy prąd i wodę,

segregujmy śmiecie też…

Z auta wskoczmy na rowery,

by spalinom krzyknąć: „stop”!

I zadbajmy o maniery wobec

Ziemi cały rok!

 

Ref. O nasz wspólny dom zadbamy!…

 

Nauczymy się wierszy;

„Moja ziemio!”

Moja ziemio ukochana

życzę słońca ci od rana,

czystej wody i powietrza,

abyś była coraz „lepsza”.

Pięknych pól i czystych lasów,

trochę chmurek, śpiewu ptaków,

pięknych kwiatów letnią porą,

boś ty naszą jest podporą.

Bardzo wszyscy cię kochamy,

i się bardzo postaramy

by najmniejszy skrawek twój

czysty był, jak wody zdrój!