Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze.

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc Październik gr. „Żabki”:

1. „Jak jesienią dbać o zdrowie?”
2. „Kto może być nauczycielem?”
3. „W co się bawi z nami jesienny wiatr?”
4. „Jakie plany na jesień mają zwierzęta?”

Cele:
Rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
Odkrywanie litery a, A. Budzenie zainteresowania literami.
Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1.
Poznanie zawodu lekarza.
Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
Poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
Rozwijanie umiejętności plastycznych; rozwijanie mowy, ćwiczenie pamięci długotrwałej.
Rozwijanie mowy, poznawanie roli nauczyciela.
Odkrywanie litery l, L. Budzenie zainteresowania literami.
Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2.
Poznawanie zawodu nauczyciela.
Rozwijanie umiejętności wokalnych.
Rozwijanie kompetencji twórczych.
Rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody
Odkrywanie litery o, O. Budzenie zainteresowania literami.
Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3.
Rozwijanie wiedzy na temat zdrowia;
Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki;
Budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych.
Rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt;
Odkrywanie litery m, M. Budzenie zainteresowania literami.
Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, poznawanie ekosystemu leśnego.
Kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej; rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat ptaków.
Rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej.
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wiersz do nauki:

„Jeż”
Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

Piosenka do nauki:

„Jesienna zagadka”
Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
I. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy,
bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref.: Zagadkę…
II. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,
bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref.: Zagadkę…
III. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,
zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!