Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa Żabki

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc styczeń 2021

1. „WITAMY NOWY ROK”

2. „ZWIERZĘTA ZIMĄ ”

3. „KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA”

4. „KARNAWAŁ ”

Cele:

– stwarzanie okazji do posługiwania się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności rozwijanie

– rozwijanie zainteresowań tematyką balowo-karnawałową

– zwrócenie uwagi na używanie form grzecznościowych, na zgodną zabawę

– zachęcenie do dokarmiania ptaków w okresie zimy, przeliczanie w zakresie 7

– utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt leśnych, które nie zapadają w sen zimowy, ćwiczenie spostrzegawczości, kształcenie umiejętności odkodowywania wiadomości

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, prawidłowego tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa

 

Wiersz do nauki:

Tydzień Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.

Czwartek w górze igłą grzebie

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:

„Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:

„No, a gdzie jest poniedziałek?

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku –

I tak dalej…

 

Piosenka do nauki:

„Stary Abraham” – zabawa integracyjna

Abraham miał siedmiu synów.

Siedmiu synów miał ojciec Abraham,

a oni siedli i nic nie jedli.

Tylko śpiewali sobie tak…

Prawa ręka, lewa ręka,

prawa noga, lewa noga

i do tego głowa…

„Dla Babci i Dziadka”

Serduszko dla Babci dzisiaj mam

i bukiecik kwiatów też jej dam.

A dla dziadka narysuję super wóz,

żeby kupił sobie furę i mnie wiózł.

1. Babcia jest od rozpieszczania, śpiewa mi do snu.

Od pysznego gotowania, choć grymaszę już.

Nie okrzyczy i przytuli zawsze mnie,

kocham moją babcię z nią być chcę.

2. Dziadek jest od naprawiania, taki Super Men.

Od szybkiego ratowania, dobrze o tym wiem.

Gdy napsocę i nabroję, cicho sza,

tylko dziadek me sekrety dobrze zna.