Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa Żabki

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc czerwiec 2021

1. Gdzie pracują rodzice

2. Święto dzieci

3. Muzyka wokół nas

4. Czym podróżujemy

 

Cele:

– kształcenie umiejętności określania zawodów wykonywanych przez poszczególne osoby na podstawie ubioru i charakterystycznych dla danego zawodu narzędzi

– kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego postępowania w sytuacji zagrożenia

– zapoznanie kolegów i koleżanki z grupy z członkami swojej rodziny, kształcenie umiejętności prezentacji i autoprezentacji

– zapoznanie dzieci z pojęciem „rodzina” oraz nazywanie i określanie jej członków

– rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura

– wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie ze złym humorem – złością

– rozwijanie zainteresowań muzyką poważną

– zapoznanie z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, utworami muzyki klasycznej

Piosenka do nauki:

„Kolorowe lato”

Jak zwykle co roku o tej samej porze 

z walizkę zjawiło się lato nad morzem 

rzuciło promyków złocistych tysiące

porwało do tańca motyle na łące.

Ref: Kolorowe lato

lato kolorowe

włożyło słomkowy kapelusz na głowę.

Gdy kapelusz zdejmie

sypnie pomysłami

nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami.