ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: CZERWIEC

1. W ZOO

2. JEDZIEMY NA WAKACJE

3. WITAMY LATO

4. BEZPIECZNE WAKACJE

 

Cele:

Dziecko:

 • utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • uświadamianie niebezpieczeństw w  miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • rozwijanie mowy,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • formułuje dłuższe wypowiedzi
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach
 • uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych
 • wykonuje różne formy ruchu: bieżne
 • jest sprawne fizycznie
 • przelicza elementy zbiorów, posługuje się liczebnikami głównymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10 i więcej , wykonuje proste obliczenia
 • śpiewa piosenki
 • mówi z pamięci wierszyki
 • rozumie pojęcie bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Wiersz do nauki:

„Wakacje” sł. Danuta i Karol Jagiełło

I. Już wkrótce wakacje

i piękna przygoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,

bo każdej chwili szkoda.

 

II. Żegnamy się z panią,

z Adasiem i Olą

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

 

III. Lecimy, jedziemy,

idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą.

 

 

Piosenka do nauki:

„Złap lato za rękę”
W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat