ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: WRZESIEŃ

 1. DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLE
 2. WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY
 3. KONIEC LATA W SADZIE I OGRODZIE
 4. KOLOROWY PARK

Cele:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania symboli i znaków;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania cyfry 1;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania własnych eksperymentów graficznych;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 6;
 • wdrażanie do odczuwania przynależności do rodziny i szanowania uczuć innych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych warzyw;
 • wdrażanie do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania litery O,o;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • utrwalanie znajomości nazw niektórych gatunków;
 • kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych.

 

 

Wiersz do nauki:

Wyliczanka o 12 miesiącach

Styczeń lubi tańczyć walca,

Luty skrada się na palcach,

Marzec w garnku miesza łyżką,

Kwiecień sprawdza, co mu wyszło?

Maj im śpiewa „Tralala – lala”

Czerwiec w słońcu się opala,

Lipiec miód lipowy zbiera,

Sierpień złości się i gdera!

Wrzesień wącha wrzosy w lesie,

a Październik grzyby niesie,

znów Listopad wkłada czapkę,

Grudzień pozamiatał chatkę…

Czy ich znasz? Czy już wiesz?

Powtórz za mną jeśli chcesz…

styczeń, luty, marzec, kwiecień

maj, czerwiec, lipiec, sierpień,

wrzesień, październik, listopad, grudzień.

 

Piosenka do nauki:

Piosenka „Mądry kalendarz”

W kalendarzu mieszka czas, dni tygodnie i miesiące
i przygody są tam też i marzenia jakie chcesz.

ref.: Kalendarz mądry jest! (tak jest)
Nie kończy nigdy się,
bo wie, że każdy nowy rok (co rok)
dni piękne dać nam chce!

W kalendarzu tyle dat, te na co dzień, te od święta,
dziś zaznaczę sobie sam, kiedy urodziny mam.