Nauczyciele:

mgr Magdalena Frydrych

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Anna Raczyńska

Woźna oddziałowa: Kamila Wałecka