Nauczyciele: mgr Halina Ostańska

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: mgr Magda Walkowska

Woźna oddziałowa: Iwona Tomczak