Nauczyciele: mgr Paulina Szymańska

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Monika Prościńska

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola