Nauczyciele: mgr Halina Ostańska

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Sadowska

Woźna oddziałowa: Agnieszka Kot