Nauczyciele: mgr Halina Ostańska (wychowawca)

mgr Monika Pancer

 

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Sadowska

Woźna oddziałowa: Agnieszka Kot