Nauczyciele: mgr Halina Ostańska

mgr Paulina Staniak

mgr Ewa Bochra

 

Pomoc nauczyciela: mgr Magda Walkowska

 

Woźna oddziałowa: Kamila Wałecka