Nauczyciele: mgr Kamila Kondracka

mgr Ewelina Romanowska

mgr Ewa Bochra

 

Pomoc nauczyciela: Beata Kalamon

 

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan-Sola