Przedszkole- drugim domem jest”

Przedszkole w Puchaczowie, jak donoszą najstarsze źródła archiwalne istnieje od roku 1948, aż do dnia dzisiejszego. Założycielem przedszkola jest ksiądz Jan Bogudziński, jednak żadne materiały, kroniki archiwalne nie pozwoliły bliżej poznać człowieka, który stworzył placówkę, gdzie dzieci znalazły opiekę i spokój w tamtych jakże trudnych czasach. Wiemy , że od 1926 roku uczył w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie, a w roku 1958, 30 września pojawił się na wizytacji parafialnej w Pliszczynie.

Od roku 1948, czyli od momentu założenia przedszkole mieściło się w starym drewnianym budynku przy głównej ulicy w Puchaczowie. Z tamtego okresu zachowało się tylko jedno zdjęcie, przedstawiające budynek przedszkola z zewnątrz oraz jeden opis, wspomnienia Pani dyrektor Marii Bot ” Tylko jedno jest przedszkole pod kasztanem….ciasne, małe, do zabawy doskonałe…         A tych lat nie odda nikt… Budynek był nieduży ogrodzony siatką, cień na przedszkole rzucały posadzone wokoło kasztany.

Po wieloletnich staraniach 12 grudnia 1988 roku rozpoczęto budowę nowego budynku pod przedszkole. Budowa przedszkola trwała 3 lata. I tak wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1991/1992 oficjalnie Przedszkole przy ulicy Mickiewicza 19 zostało otwarte. Maria Bot sprawowała funkcję dyrektora do 2006 roku , od 2006 roku obowiązki dyrektora przejęła Ewa Bochra.

Do przedszkola w Puchaczowie uczęszcza 138 dzieci z terenu gminy Puchaczów. Pracujemy od godz. 6:00 do godziny 16:00.

Nasze Przedszkole jest bajecznie kolorowe ma sześć przestronnych, słonecznych sal do zajęć. Przy każdej sali znajdują się nowo wyposażone toalety przystosowane do potrzeb dzieci.

Przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne.

Wszystkie zabawki mają niezbędne atesty, a meble przystosowane są do wzrostu dzieci.

W salach znajdują się kąciki do zabaw oraz zajęć tematycznych np. konstrukcyjny, samochodowy, lalek, książek.

Posiadamy własną kuchnię, która zapewnia dzieciom przygotowane na miejscu posiłki. 

W otoczeniu przedszkola znajduje się duży, zielony ogród z różnorodnymi drzewami, górką                i placem zabaw. Dbamy, by plac zabaw był wyposażony dobrze, nowocześnie i bezpiecznie dla dzieci.

Dzięki dobrej współpracy z Organem Prowadzącym i Radą Gminy Puchaczów przedszkole zmieniało się poprzez remonty, wymianę okien, mebli, sprzętu, zabawek itp.

Staramy się, by dzieci czuły się u nas, jak w domu. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa.

Atmosfera panująca naszym przedszkolu tworzy niepowtarzalną więź między pracownikami, dziećmi i ich Rodzicami.

Kadra pedagogiczna to nauczyciele z wykształceniem wyższym, ukończonymi studiami podyplomowymi, po różnych kursach i warsztatach metodycznych. Nauczyciele są kreatywni, ciągle poszukujący nowych, innowacyjnych metod i form pracy, które znacząco wpływają na jakość ich pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie naszego przedszkola. Postawa naszych nauczycieli wobec dziecka polega na obserwowaniu go i słuchaniu z uwagą , by od niego uczyć się jak mu służyć najlepiej, wspierając i stymulując indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami.

Nad bezpieczeństwem dzieci w każdej grupie czuwają dwie osoby : wychowawca i pomoc nauczyciela.

Wszystkie dzieci biorą udział w przedstawieniach, koncertach, balach i wielu innych imprezach okolicznościowych.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do naszego przedszkola.
Proponujemy miejsce, w którym dziecko jest najważniejszą osobą.
To dzieci nadają sens naszej pracy, dzięki ich obecności możemy się wykazać i stawać się lepszymi. Posiadamy własne programy edukacyjne – program wychowawczy i adaptacyjny. Lansujemy rodzinny model wychowania, cenimy sobie ścisłą współpracę z rodzicami, a dzieci darzymy miłością, troską, akceptujemy ich indywidualność.