STATUT

Przedszkola w Puchaczowie

Przedszkole działa na podstawie:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2. Niniejszego statutu

czytaj więcej

Załącznik