„Myszki” 3-latki

Propozycje tematów kompleksowych na KWIECIEŃ

 1.  NA WSI
 2. PRACA ROLNIKA
 3. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA
 4. CHRONIMY ŚRODOWISKO

 

Cele:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
 • Rozumienie wagi pracy rolnika.
 • Wdrażanie do rozumienia legend dotyczących Polski.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

„ Jestem Polakiem” -sł. i muz. Bożena Forma

 

„I. Flaga biało-czerwona,

nasza polska flaga.

Przedszkolak o tym pamięta,

to bardzo ważna sprawa.

 

Ref.: Tatry, Bałtyk, Wisła,

orzeł w godle biały.

Piękna Polska – nasza Ojczyzna

– my, dzieci, ją kochamy.

 

 1. Kocham dom mój rodzinny,

lasy, łąki, pola

i wszystko, co mnie otacza,

i drogę do przedszkola.

 

Ref.: Tatry, Bałtyk…

 

III. Chcę być dobrym Polakiem,

Polskę chcę budować,

Chcę godnie żyć i uczciwie

W Ojczyźnie mej pracować.

 

Ref.: Tatry, Bałtyk…”

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

„Na wiejskim podwórku” (Stanisław Kraszewski)

„Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!”