ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: CZERWIEC

1. ŚWIĘTO DZIECI

2. POZNAJEMY ZAWODY

3. CZYM PODRÓŻUJEMY?

4. WAKACJE

5. MUZYKA WOKÓŁ NAS

Cele:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej, tworzenie pełnych zdań
 • rozwijanie inwencji ruchowej;
 • integrowanie środowiska rówieśniczego;
 • rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej;
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów;
 • kształcenie orientacji przestrzennej oraz świadomości własnego ciała;
 • kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy;
 • poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
 • wyrabianie wyobraźni przestrzennej;
 • kształtowanie umiejętności podziału środków transportu na: lądowe, wodne i powietrzne;
 • zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”;

 • rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw;

 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.

   

   

Wiersz do nauki:

„Do widzenia przedszkole”

Do widzenia przedszkole
Zakwitły akacje
Dojrzały truskawki
Pora na wakacje

Jedziemy na wakacje
Do lasu, nad wodę
Prosimy ciebie słonko
O piękną pogodę.

A gdy skończą się wakacje
Jakże się cieszymy
Że do naszego przedszkola
Znowu powrócimy.

Piosenka do nauki:

„Lato płynie do nas”

„Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z górki chmurki biegną dwie,

ref: Hop! Hop! – słychać w koło
Hop! Hop! – echo woła
Po jeziorze łódka mknie
lato płynie do nas

Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić

ref: Hop Hop….

Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa,
w górze, w chmurze, w ciszy pól
dzwoni śpiew skowronka. „