„Myszki” 3-latki

Propozycje tematów kompleksowych na MAJ

 • Łąka wiosną.
 • Wiosna na wsi.
 • Znam różne zawody.
 • Moi rodzice.

Cele;

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • korzystanie z toalety.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy;
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • odkładanie prac na półki indywidualne.
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • określanie tego, co dziecko lubi robić
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.

 

 

PIOSENKA
,,Tralala dla mamy i taty”
Moja mama jest kochana.

Moja mama wszystko wie.

Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej:
Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!

Najpiękniejszą mamę mam!

Tra, la, la, tram, pam, pam,

Zaraz mamie buzi dam.
W domu, w sklepie, na spacerze
z moim tatą nie jest źle.

Gdy prowadzi mnie za rękę,to uśmiecham się.
Ref.: Tra, la, la, tram, pam, pam!
Wspaniałego tatę mam!
Tra, la, la, tram, pam, pam,
mamie, tacie buzi dam.

WIERSZ
,,Dzień z rodziną”
Z mamą w tańcu się wyginam,
potem aerobik ćwiczę.
Z tatą skaczę jak sprężyna,
ćwiczę boks – mam rękawice.
A gdy siły już nie mamy,
bajki razem poczytamy.