ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Propozycje tematów kompleksowych na m-c PAŹDZIERNIK:

JESIEŃ W SADZIE.SMACZNE WARZYWA.
SMACZNE WARZYWA.
JAKI JESTEM?
MOJE ZMYSŁY.

Cele:
Poznawanie cech charakterystycznych pory koku – jesieni;
Rozwijanie orientacji przestrzennej;
Kształtowanie poczucia rytmu;
Propagowanie zdrowego stylu odżywiania się bogatego w owoce i warzywa;
Rozwijanie mowy poprzez zabawy ortofoniczne i logarytmiczne;
Porównywanie liczebności zbiorów;
Rozwijanie sprawności manualnej;
Ćwiczenia konstrukcji przyimkowych;
Kształcenie umiejętności porozumiewania się z innymi dziećmi i osobami dorosłymi;
Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy na sprzęcie w sali zabaw;
Utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów;
Instrumentacja piosenki; wyrażanie muzyki ruchem;
Rozwijanie umiejętności liczenia;
Poznawanie i nazywanie wybranych części ciała;
Rozwijanie zmysłów;
Rozwijanie inwencji twórczej;

Piosenka do nauki;

„Jestem przedszkolakiem”
Ty masz lalkę, ja mam misia,
nimi się bawimy dzisiaj.

Ref.: Hop, hop, hop, tralala,
każdy swą zabawkę ma.

Razem z panią w naszej sali
tańczą przedszkolacy mali.

Ref.: Hop, hop, hop…
Kolorowe kredki mamy,
więc rysować zaczynamy.

Ref.: Hop, hop, hop…

Wiersz do nauki;

„Mam trzy lata”
Mam trzy lata, trzy i pół,
brodą sięgam ponad stół’
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu
nauczyłam się w przedszkolu.