RAMOWY ROZKŁAD DNIA “BIEDRONECZKI”

8:00-8:45 Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne. Kontakty indywidualne z dziećmi.

8:45-9:00 Przygotowanie do œśniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9:00-9:20 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9:20-9:50 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą. Zabawy ruchowe i twórcze.

9:50-10:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki poznawanie najbliższego otoczenia, zajęcia ruchowe.

10:30-10:45 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.

10:45-11:45 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą. Zabawy ruchowe i twórcze.

11:45-12:00 Powrót do przedszkola. Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00-12:30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Przestrzeganie kultury zachowania się przy stole.

12:30-13:00 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki wyciszenie.

13:00-13:30 Ćwiczenia indywidualne zgodne z możliwościami i zainteresowaniami dzieci.

13:30-14:30 Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu.

14:30-14:45 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Utrwalenie zasad higieny oraz kultury spożywania posiłków.

14:45-15:00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali.

Załącznik