RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa „Sówki” 

Dzieci starsze (6 -letnie)

 

Godzina

Rodzaj aktywności

07:00 – 08:00 Już z przedszkolem się witamy i dzień nowy zaczynamy!

          schodzenie się dzieci

          zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci

          rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach, związane z zainteresowaniami dzieci

          obserwacje dzieci

08:00 – 08:45 Brykanie na dywanie – ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem

          przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

09:00 – 09:15 O poranku przy śniadanku

          śniadanie, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

09:15 – 09:30 Dzielny i samodzielny – czynności higieniczne – mycie zębów
09:30 – 10:30 Świat pragniemy zdobywać. Wiedzo! Prędko przybywaj!

          zajęcia dydaktyczne grupowe realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

          ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, grafomotorykę i inne

10:30 – 10:45 Oczka się świecą – małe co nieco! – drugie śniadanie
10:45 – 11:15 Taka chwila, kiedy czujesz, że pomocy potrzebujesz,

czasem wystarczy niewiele – zabawa z przyjacielem

          udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

          zabawy swobodne w sali, obserwacje dzieci

11:15 – 11:45 Na powietrzu się pobawisz, to ci humor się poprawi

          przygotowanie do wyjścia do ogrodu

          pobyt w ogrodzie przedszkolnym

11:45 – 12:00 Pełni wigoru wracamy z dworu

          przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne

12:00 – 12:30 O rety! Wzrasta apetyt!

          obiad, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

12:30 – 13:00 Wyciszanki – teraz czas na relaks

          odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań oraz muzyki klasycznej
i relaksacyjnej, dziecięce masażyki

13:00 – 14:15 Odpoczęliśmy – teraz energia nas rozpiera!

          udział w wybranych zajęciach dodatkowych

          zabawy swobodne

          czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe

          zabawy ruchowe ze śpiewem przy muzyce

14:30 – 15:00 Czas moi mili znów się posilić

          podwieczorek, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

15:00 – 15;30  Przedszkolaczek żwawy rusza do zabawy

          zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

          zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wybranych wierszy i piosenek

          praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb

          rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach

          obserwacje

          zabawy na świeżym powietrzu

 

Załącznik