Nauczyciele:

Anna Sadowska

mgr Eliza Legieć

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Anna Raczyńska

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola