Nauczyciele: mgr Magdalena Frydrych

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Sadowska

Woźna oddziałowa: Oliwia Roczon