Nauczyciele: mgr Kamila Kondracka (wychowawca)

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Anna Raczyńska

Karolina Kubera

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola