Nauczyciele: mgr Kamila Kondracka

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Karolina Kubera

Woźna oddziałowa: mgr Agnieszka Matuszak