Ramowy rozkład dnia. Żabki

 

8.00- 8.50 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, sytuacje edukacyjne sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne i samoobsługowe

8.50- 9.30 Czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie

9.30- 10.15 Zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela

10.15- 10.45 Czynności higieniczne przed II śniadaniem, II śniadanie

Zabawy stolikowe: układanie puzzli, historyjek obrazkowych, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

10.45- 12.00 Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych

12.00- 12.30 Obiad

12.30- 12.45 Czynności higieniczne, przygotowanie do zabaw stolikowych

12.45- 14.00 Zabawy stolikowe: układanie puzzli, historyjek obrazkowych, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Czytanie bajek, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem.

 

Załącznik