RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 LATKI

„GRUPA Żabki”

7.30– 8:30 Zabawy swobodne według własnych zainteresowań dzieci, ćwiczenia indywidualne, zabawy integrujące grupę , wyzwalające aktywność twórczą dziecka. Praca indywidualna z dziećmi zakresie wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym.

8:30 – 8:50 Zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe

8:50 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjne

9:00 – 9:20 „Kultura spożywania posiłku”- Śniadanie- czynności samoobsługowe.

9:20 – 9:30 Czynności organizacyjne – przygotowanie grupy do zajęć.

9:30 –10:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą dziecka, zabawy konstrukcyjne. Praca indywidualna z dziećmi lub grupowa w zakresie wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym.

10:30 – 10:35 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed drugim śniadaniem.

10:35 – 10:40 „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- drugie śniadanie

10:40 – 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy i zajęcia na placu przedszkolnym, oraz spacery.

11:45 – 12:00 Czynności organizacyjne i samoobsługowe przed spożyciem posiłku.

12:00 – 12:30 „Kultura spożywania posiłku” -Obiad- czynności samoobsługowe.

12:30 – 13:20 „Przygoda z bajką” – Relaksacja-odpoczynek , czytanie książek, słuchanie bajek, zabawy konstrukcyjne, zabawy plastyczno-techniczne do wyboru dzieci.

13:20 – 14:20 Przebywanie na świeżym powietrzu, zabawy na placu przedszkolnym

14:20– 14:30 Czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne

14:30- 14:45 Podwieczorek- czynności samoobsługowe

14:45 – 15:00 Zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dzieci

 

RELIGIA: wtorek, czwartek

J. ANGIELSKI: wtorek, środa

 

 

Załącznik