RADA RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU W PUCHACZOWIE

Przewodnicząca Rady Rodziców: Paulina Pacan

V – ce Przewodnicząca Rady Rodziców: 

Sekretarz Rady Rodziców: 

Skarbnik Rady  Rodziców: 

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  przy Przedszkolu w Puchaczowie

wpłaty należy dokonać w sekretariacie Przedszkola lub na konto:

     Bank Spółdzielczy w Łęcznej Oddział Puchaczów

                                                            85 8693 0006 0000 1687 5025 0001                                                  

wysokość składki na rok 2023/2024 wynosi    100 zł

Na paczkę mikołajkową 50 złotych do 31.10.2023