RADA RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU W PUCHACZOWIE

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: Joanna Stadnik

V – ce Przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa Rutkowska

Sekretarz Rady Rodziców: Sylwia Janiuk

Skarbnik Rady  Rodziców: Katarzyna Janiuk

 

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  przy Przedszkolu w Puchaczowie

wpłaty należy dokonać w sekretariacie Przedszkola lub na konto:

     Bank Spółdzielczy w Łęcznej Oddział Puchaczów

                                                            85 8693 0006 0000 1687 5025 0001                                                  

wysokość składki na rok 2018/2019 wynosi    100 zł