RADA RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU W PUCHACZOWIE

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Janiuk

V – ce Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Gajos

Sekretarz Rady Rodziców: Justyna Mazur – Sorkowska

Skarbnik Rady  Rodziców: Emilia Szewczak

 

 KOMISJA REWIZYJNA:

1.Edyta Chołdzyńska

2.Kinga Kowalczyk

3. Olga Jóźwik

 

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  przy Przedszkolu w Puchaczowie

wpłaty należy dokonać w sekretariacie Przedszkola lub na konto:

     Bank Spółdzielczy w Łęcznej Oddział Puchaczów

                                                            85 8693 0006 0000 1687 5025 0001                                                  

wysokość składki na rok 2019/2020 wynosi    100 zł

 

Na paczkę mikołajkową 30 złotych do 31.10.2019