RADA RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU W PUCHACZOWIE

Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Janiuk

V – ce Przewodnicząca Rady Rodziców: Joanna Pieczywek

Sekretarz Rady Rodziców: Ewa Rutkowska

Skarbnik Rady  Rodziców: Justyna Mazur – Sorkowska

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców  przy Przedszkolu w Puchaczowie

wpłaty należy dokonać w sekretariacie Przedszkola lub na konto:

     Bank Spółdzielczy w Łęcznej Oddział Puchaczów

                                                            85 8693 0006 0000 1687 5025 0001                                                  

wysokość składki na rok 2022/2023 wynosi    100 zł

Na paczkę mikołajkową 50 złotych do 31.10.2022