Opłaty za wyżywienie i czesne

Płatne są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.Płatność należy regulować za pośrednictwem

konta bankowego nr: 70869300062002100002020001

 ( w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz wyodrębnić kwotę za wyżywienie i kwotę za czesne)