Opłaty za wyżywienie i czesne

Płatne są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.Płatność należy regulować za pośrednictwem

konta bankowego nr: 70869300062002100002020001

 ( w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz wyodrębnić kwotę za wyżywienie i kwotę za czesne)

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Wyżywienia Przedszkola w Puchaczowie należy zgłaszać nieobecności dziecka w Przedszkolu.

Nieobecności prosimy zgłaszać za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego kierując wiadomość do P. Kamili Marcinek (KM pracownik przedszkola) w treści podając:

Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy oraz dni w których dziecko będzie nieobecne

Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej. (wyjątkiem jest poniedziałek, tego dnia nieobecność dziecka można zgłaszać do godziny 8:00)

Nieobecności zgłoszone do wychowawcy nie są uwzględniane do odliczenia dziennej stawki żywieniowej.