RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3-4 LATKI – „GRUPA PSZCZÓŁKI”

rok 2020/2021

 • 8:00 – 8:30 Zabawy swobodne według własnych zainteresowań dzieci, ćwiczenia indywidualne, zabawy integrujące grupę , wyzwalające aktywność twórczą dziecka.
 • 8:30 – 8:50 Zajęcia dydaktyczne , zabawy ruchowe
 • 8:50 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjne
 • 9:00 – 9:20 „Kultura spożywania posiłku”-Śniadanie- czynności samoobsługowe.
 • 9:20 – 9:30 Czynności organizacyjne – przygotowanie grupy do zajęć.
 • 9:30 –10:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego.
 • 10:00 – 10:30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci , zabawy manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą dziecka, zabawy konstrukcyjne. Praca indywidualna z dziećmi lub grupowa w zakresie wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym.
 • 10:30 – 10:35 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed drugim śniadaniem.
 • 10:35 – 10:40 „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- drugie śniadanie
 • 10:40 – 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy i zajęcia na placu przedszkolnym, oraz spacery.
 • 11:45 – 12:00 Czynności organizacyjne i samoobsługowe przed spożyciem posiłku.
 • 12:00 – 12:30 „Kultura spożywania posiłku” -Obiad- czynności samoobsługowe.
 • 12:30 – 14:20 „Bajeczki do poduszeczki” – Relaksacja-odpoczynek
 • 14:20– 14:30 Czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne
 • 14:30- 14:30 Podwieczorek- czynności samoobsługowe
 • 14:45 – 15:00 Zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dzieci

 

Załącznik