Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

w  Przedszkolu  w Puchaczowie

 

podstawa prawna:

  1. 157 1 – art.158, art. 160 -161   ustawy z dnia 14 grudnia 2015 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2014 r., poz.59).
  2. 10 ust. 1 Rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

 

czytaj więcej

Załącznik