RAMOWY ROZKŁAD DNIA

“ZAJĄCZKI”

7.30– 8:30 Zabawy swobodne według własnych zainteresowań dzieci, ćwiczenia

indywidualne, zabawy integrujące grupę , wyzwalające aktywność twórczą dziecka. Praca indywidualna z dziećmi zakresie wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym.

8:30 – 8:50 Zajęcia dydaktyczne , zabawy ruchowe

8:50 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjne

9:00 – 9:20 „Kultura spożywania posiłku”- Śniadanie- czynności samoobsługowe.

9:20 – 9:30 Czynności organizacyjne – przygotowanie grupy do zajęć.

9:30 –10:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci , zabawy manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą dziecka, zabawy konstrukcyjne. Praca indywidualna z dziećmi lub grupowa w zakresie wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym.

10:30 – 10:35 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed drugim śniadaniem.

10:35 – 10:40 „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- drugie śniadanie

10:40 – 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy i zajęcia na placu przedszkolnym, oraz spacery.

11:45 – 12:00 Czynności organizacyjne i samoobsługowe przed spożyciem posiłku.

12:00 – 12:30 „Kultura spożywania posiłku” -Obiad- czynności samoobsługowe.

12:30 – 14:20 „Przygoda z bajką” – Relaksacja-odpoczynek

14:20– 14:30 Czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne

14:30- 14:45 Podwieczorek- czynności samoobsługowe

14:45 – 15:00 Zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dzieci

 

Zajęcia dodatkowe:

wtorek, czwartek: j. angielski 9:30 – 9:45

 

 

 

 

 

Załącznik