RAMOWY ROZKŁAD DNIA

„ZAJĄCZKI”

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 9:00 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

9:00 – 9:25 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena podniebienia, mycie zębów.

9:25 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Drugie śniadanie.

10:15 – 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach

11:15 – 11:25 Czynności organizacyjne

11:25 – 11:55 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

11:55 – 12:00 Czynności organizacyjne, samoobsługowe.

12:00 – 12:30 Obiad.  Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, właściwego posługiwania się sztućcami oraz używania form grzecznościowych. Czynności samoobsługowe.

12.30 – 13:00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13:00 – 14:15 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali.

14.15 – 14:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:45 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:45 – 15:00 Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Zajęcia dodatkowe:

wtorek, czwartek: j. angielski 9:30 – 9:45

 

 

 

 

 

Załącznik