Nauczyciele: mgr Paulina Szymańska (wychowawca)

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Katarzyna Janiuk

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola