Nauczyciele: mgr Paulina Szymańska

mgr Eliza Legieć

 

Pomoc nauczyciela: Anna Raczyńska

Woźna oddziałowa: mgr Agnieszka Matuszak