Nauczyciele:

mgr Halina Ostańska

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: mgr Magda Walkowska

Woźna oddziałowa: Kamila Wałecka