Nauczyciele: mgr Kamila Kondracka

mgr Ewelina Romanowska

mgr Paulina Staniak

 

Pomoc nauczyciela: Beata Kalamon

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola