Nauczyciele: Anna Sadowska (wychowawca)

mgr Ewa Bochra

mgr Ewelina Romanowska

 

Pomoc nauczyciela: Justyna Siedlecka

Woźna oddziałowa: Agnieszka Kot