Nauczyciele:

mgr Halina Ostańska

mgr Paulina Staniak

 

Pomoc nauczyciela: mgr Magda Walkowska

Woźna oddziałowa: Sylwia Sagan – Sola