Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Czego uczymy się w marcu w grupie „Pszczółek”?

 1. W teatrze.
 2. Ziemia krąży w kosmosie.
 3. Przedwiośnie.
 4. Wiosenne porządki.
 5. Wielkanoc!

 

Umiejętności dziecka:

 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Wykazuje zainteresowanie książkami
 • Udziela odpowiedzi na pytania, stara się budować dłuższe zdania
 • Opowiada historyjki obrazkowe
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie
 • Wie, kiedy może zwracać się o pomoc
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Doskonali sprawność manualną – rysuje kredkami, rysuje na dużych powierzchniach, maluje na tkaninie, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami, rysuje pastelami olejnymi
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Próbuje nazywać figury geometryczne
 • Określa długość przedmiotów
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Stara się nazywać za pomocą mimiki i gestów emocje
 • Buduje z kloców, układa z kloców mozaiki
 • Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty
 • Nazywa części rośliny
 • Uczestniczy we wspólnym sadzeniu i sianiu roślin
 • Wymienia nazwy popularnych ptaków
 • Bawi się przy muzyce
 • Śpiewa piosenki
 • Zna tradycje związane z Wielkanocą
 • Poznaje zawody związane z teatrem
 • Wie, jak należy zachowywać się w teatrze
 • Wykorzystuje kukiełki do zabawy w teatr
 • Jest zainteresowane ćwiczeniami z kodowania

 

 

Piosenka „ Spotkanie z wiosną” (sł. i muz. B. Forma)

 1. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

słychać świergot ptaków,

a w ogrodzie spotkać można

miłych przedszkolaków.

 

Ref.: Wiosna, wiosna przyszła do nas,

bierzmy się za ręce.

Pośród młodej, bujnej trawy

kwiatów coraz więcej.

 

 

Wiersz ; „Marcowe słoneczko” – Cz. Janczarski

 

Jakie dziś jest niebo?

Błękitne…

Różowe…

Kto je tak maluje?

Słoneczko marcowe.

Kapie z sopli woda

I śnieg znika z łąki.

Słońce dzisiaj robi,

Wiosenne porządki!