ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: STYCZEŃ

I. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

II. ZWIERZĘTA I ZIMA

III. BABCIA I DZIADEK

IV. PROJEKT BEZPIECZEŃSTWO

 

Cele:

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
 • rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych,
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.

 

Wiersz do nauki:

Życzenia dla Babci i Dziadka:

“Babciu, dziadku coś Ci dam,

Jedno serce, które mam

A w tym sercu róży kwiat

Babciu, dziadku żyj sto lat!!!”

 

 

Piosenka do nauki:

Hej babciu, hej dziadku, witamy was piosenką

wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą.

 

W piosence sto dźwięków, a każdy pięknie gra.

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa.

 

Już pora rozpocząć wesołe przedstawienie,
bo każdy chce dla was wystąpić na tej scenie.

I każdy artysta ważną rolę ma.
Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa.