Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grupa „Pszczółki”

Grudzień 2022 r.

 1. Chcemy być potrzebni.
 1. Już słychać dzwonki sań!
 1. Witamy zimę!
 1. Wesołych świąt.

 

Umiejętności dziecka:

 • Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie
 • Samodzielnie organizuje zabawy
 • Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii
 • Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami
 • Bierze udział w akcji charytatywnej
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza
 • Rozwiązuje zagadki
 • Układa puzzle
 • Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych
 • Oczekuje z radością na zbliżające się święta
 • Śpiewa piosenki i kolędę
 • Bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę
 • Koduje obrazki
 • Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków – dokarmia ptaki
 • Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania
 • Zna popularne nazwy gatunków ptaków
 • Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy

 

 

 1. Przygotowujemy przedstawienie „W krainie życzliwości” – montaż

słowno – muzyczny z tańcami.

 

Podarunki z nieba – pisenka do nauki;

Utwór: Zozi

Zima sypie puchem śnieżnobiałym
Świat wygląda jak zaczarowany
Cicha noc nadchodzi
Bóg się znów narodzi.
Dzieci do Laponii listy dziś napiszą

Są prezenty o które nie proszę
Na dnie serca głęboko je noszę
Są prezenty nie tylko od święta.

Zawsze będę o nich pamiętać.

Ja w tym roku w liście podziękuję
Że mi zdrowie i szczęście dopisuje
Za to że mam mamę za to że mam tatę
Za malutkie moje psiątko tak kudłate.

Są prezenty o które nie proszę
Na dnie serca głęboko je noszę
Są prezenty nie tylko od święta
Zawsze będę o nich pamiętać.

Podarunki z nieba
Podarunki z nieba
Dziękuję za to co mam.

Podarunki z nieba
Podarunki z nieba
Dziękuję za to co mam.