ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc KWIECIEŃ:

 

  1. Kto obroni słonia?
  2. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?
  3. Jak być eko?
  4.  Kto wymyślił naszą flagę?

 

Cele:

– poznanie liter “ W, w , H, h, Z, z,  Ż, ż ” : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

– zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt,

– utrwalenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki,

– odkrywanie różnorodności umaszczenia zwierząt, poznanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt,

– uświadomienie problemu wymierania kolejnych gatunków zwierząt,

– zapoznanie z wybranym gatunkiem będącym pod ochroną

– rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

– zapoznanie z wybranymi modelami monet i banknotów, zapoznanie z pojęciem pieniądza

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– zapoznanie ze sposobami mierzenia długości, ćwiczenie umiejętności porównywania długości,

– rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę,

– poznanie praktyk ekologicznych,

– wykonanie upcyklingowych prac plastycznych,

– poszukiwanie sposobów na popularyzowanie wiedzy ekologicznej,

– zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi,

– opanowanie melodii i tekstu piosenki na wielkanocne spotkanie z rodzicami,

– poznawanie zasad kulturalnego zachowywania się przy stole,

– wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

– rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, dbanie o estetykę wykonania pracy,

– poznawanie różnych sposobów ozdabiania jaj na Wielkanoc,

– poznanie tradycji wielkanocnych,

– utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych,

– zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską,

– wykonanie pracy plastyczno-technicznej o tematyce patriotycznej,

– rozwijanie postawy patriotycznej,

– doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– rozwijanie ekspresji artystycznej.

 

 

 

Wiersz do nauki:

Życzenia na Święta Wielkanocne.

 

Piosenka do nauki:

“Niezwykła noc” – Arka Noego

Nic nie widać kiedy gasną światła
Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha
To jest noc niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy zmartwychwstania moc
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Nic nie słychać kiedy milkną głosy
Wszyscy czekamy tej niezwykłej nocy
To jest noc niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy zmartwychwstania moc
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Teraz Faraon w końcu pokonany i zatopione jego rydwany
To jest noc niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy zmartwychwstania moc
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Jest między nami nasz ojciec Bóg
I Jezus Żywy zmartwychwstania cud
To jest noc niezwykła noc
Zmartwychwstania moc
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja