ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 
Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: LISTOPAD

1. NA STAREJ FOTOGRAFII

2. JESIENNA MUZYKA

3. MALI ARTYŚCI. REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Zabawa bez zabawek”

4. CIEPŁO – ZIMNO

5. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

 

Cele:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; k,K nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

  Wiersz do nauki:

Zygmunt Marek Miszczak

CZY TY KOCHASZ…?

Czy Ty kochasz Polskę, Tato –
Taką dumną i skrzydlatą?
… Bo ja, Tato, wiem od dawna,
Że Ojczyzna była sławna.

Kiedyś była mocna w wierze
I bronili Jej rycerze.
Wiem, choć jeszcze jestem mały,
Że Jej godłem: Orzeł Biały;

Że Ją czczono i kochano;
Że Ją potem rozebrano
I, że nadszedł kres rozpaczy.
Wiem, Tatusiu, co to znaczy

(Bo nie wiedzieć nie wypada)
Jedenasty Listopada.
Powiedz zatem – ja uwierzę
(Odpowiedzieć musisz szczerze!) –

Nim odpowiesz na pytanie,
Niech się światłem Twoim stanie
(Tak, Tatusiu, o tym marzę…)
Biel i Czerwień na Sztandarze!

 
Piosenka do nauki:

„Symbole narodowe”

Jest taka flaga dwukolorowa

Biała jest cała górna połowa.

Biała jak płatek, co z nieba leci,

Biała jak obłok, gdy słońce świeci.

Druga połowa – cała czerwona,

Równo od białej jest oddzielona.

Jak czerwień maku, jak zboża łany,

Jak krew co płynie z rozciętej rany.

 

Ref. Ja jestem Polką, a ty Polakiem,

Stańmy tu razem pod naszym znakiem.

Trzymajmy flagę i hymn śpiewajmy,

Swoją postawą też przykład dajmy.

Polska ojczyzną moją w twoją!

Zobacz też inni koło nas stoją.

Niech nas połączy o ten dom troska.

 

Jest takie godło biało czerwone

Patrz, tu na ścianie jest powieszone.

Biały jest orzeł, skrzydła rozwiera,

On w sobie siłę wielką zawiera.

Złotą koronę też zawsze nosi

I głowę dumnie wysoko wznosi.

Na tle czerwonym orzeł widnieje

I tak już będzie przez wszystkie dzieje.

 

Ref.

I jest melodia i do niej słowa,

To godność nasza jest narodowa.

Hymn nasz, Mazurek to Dąbrowskiego,

Musisz pamiętać cały tekst jego.

Pieśnią Legionów był nazywany,

Śpiewał go żołnierz Polsce oddany,

Śpiewał, choć kraj nasz był pod zaborem

I ty go śpiewaj, zawsze z honorem.

Ref.