ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: CZERWIEC

1. W ZOO

2. JEDZIEMY NA WAKACJE

3. WITAMY LATO

4. BEZPIECZNE WAKACJE

 

Cele:

– Kształtowanie postawy badawczej.

– Wdrażanie do zdobywania wiedzy poprzez wykonywanie doświadczeń.

– Przygotowanie do czytania.

– Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym.

– Doskonalenie poczucia rytmu.

– Rozwijanie wyobraźni.

– Doskonalenie umiejętności liczenia elementów zbioru i klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy.

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

– Poszerzanie wiedzy o przyrodzie.

– Doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków i określania położenia przedmiotów, rozróżnianie prawej i lewej strony.

– Utrwalenie figur geometrycznych.

– Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi.

– Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej.

– Poszerzenie wiedzy o różnych zawodach.

-Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

– Kształtowanie umiejętności odszukiwania i nazywania kontynentów na mapie.

– Rozwijanie zainteresowania światem przyrody.

– Kształtowanie gotowości do czytania.

– Ćwiczenie rozpoznawania emocji i panowania nad nimi w sytuacji przegranej.

– Nazywanie środków transportu.

– Rozwijanie umiejętności czytania mapy Polski.

– Doskonalenie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania. Układanie zapisów matematycznych do zadań z treścią.

– Rozwijanie wyobraźni ruchowej oraz dźwiękowej.

– Doskonalenie orientacji w schemacie ciała.

– Rozbudzanie ciekawości i zainteresowania światem techniki.

– Rozwijanie umiejętności budowania zdań.

– Przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz kulturalnego wypoczynku.

– Kształtowanie wiary we własne możliwości.

-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz układania i odczytywania zapisów matematycznych z wykorzystaniem cyfr i znaków,

– Rozwijanie sprawności manualnej,

– Doskonalenie umiejętności regulowania oddechu,

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– Rozwijanie zdolności plastycznych,

– Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,

– Doskonalenie umiejętności układania rytmów.

– Utrwalenie znajomości poznanych liter.

– Utrwalenie znajomości poznanych cyfr.

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– Rozwijanie sprawności fizycznej,

– Rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

– Stosowanie zwrotów grzecznościowych,

– Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej,

– Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach,

– Rozwijanie logicznego myślenia,

– Bogacenie wiedzy o zwierzętach egzotycznych.

– Poszerzanie wiedzy o muzyce,

– Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania tekstu literackiego – wyciąganie wniosków.

– Zapoznanie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu w górach, nad jeziorem, w lesie itp.

 

 

Wiersz do nauki:

Nauka indywidualnie przydzielonych ról na „Zakończenie Roku Przedszkolnego”.

 

Piosenka do nauki:

„Będę uczniem”

1. W pierwszych dniach w moim przedszkolu
Bardzo się wszystkiego bałam.
Byłam smutna, zagubiona –
W końcu byłam całkiem mała.
Teraz mogę śmiało stwierdzi:
Piękne chwile tu spędziłam.
Rzeczy ważnych , pożytecznych,
Właśnie tu się nauczyłam.


Ref.: Jestem szybka, jestem sprawna
I uczynna i zabawna.
Jestem mądra i wesoła
I nie straszna jest mi szkoła.


2. Znam litery w alfabecie,
Sprawnie liczę i rachuję.
Znam swój adres, numer domu,
Polskę na mapie wskazuję.
W piłkę gram jak Lewandowski,
Ringo rzucam wprost do celu.
Wiem jak zgodnym być w zabawie,
W grupie mam przyjaciół wielu.


Ref.: Jestem szybki, jestem sprawny
I uczynny i zabawny.
Jestem mądry i wesoły
A więc mogę iść do szkoły.

3. Śpiewać pięknie potrafimy
I tańczymy jak w balecie.
Do teatru czy muzeum
Zabrać śmiało nas możecie.
Bardzo sprawnie wycinamy,
To co chcesz narysujemy.
Z wierszykami i bajkami
W świat fantazji wędrujemy


Ref.: Kto jest szybki, kto jest sprawny
I uczynny i zabawny.
Kto jest mądry i wesoły
Może śmiało iść do szkoły.