ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: PAŹDZIERNIK

1.Jak jesienią dbać o zdrowie?

2.Kto może być nauczycielem?

3.W co się bawi z nami jesienny wiatr?

4.Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 

Cele:

-poszerzenie wiadomości przyrodniczych,

-rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich odpowiednich liści i owoców,

– nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion),

-wzbogacenie wiadomości nt. gatunków drzew i owoców z tych drzew,

– rozumienie znaczenia higieny osobistej,

– nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia

– przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,

– wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu,

– wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,

– rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską,

– rozpoznawanie poznanych liter,

– wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

-wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,

– poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

– rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1, 2, 3,4,

– rozwijanie umiejętności liczenia, poprawnie używanie pojęcia para,

-kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,

– kształcenie umiejętności określania charakterystycznych cech danych przedmiotów

 

Wiersz do nauki:

Gdy co dzień rano słoneczko wstaje

już do przedszkola poganiam mamę.

Bo w mym przedszkolu jest kolorowo,

Miło, zabawnie i odjazdowo.

Są tu zabawy, gry i nauka.

I każde dziecko pań uważnie słucha.

Pani dyrektor z uśmiechem przywita

Każdego  kto tutaj zawita.

Codziennie gimnastyka, muzyka albo teatrzyk

Więc starszak i maluch z ciekawością patrzy.

Uczy się tego, jak mądrze żyć

Aby w przyszłości dobrym i mądrym człowiekiem być.

Wszystko czego potrzebujemy tutaj mamy,

Dlatego nasze Przedszkole tak bardzo kochamy.

 

Piosenka do nauczenia:

Choć na niebie słońce

śpi na białych chmurkach,

wyskakuję z łóżka,

jak z dziupli wiewiórka.

 

I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!

 

Auta śpią w garażach,

a ptaszki na drzewach,

idę do przedszkola

i wesoło śpiewam.

 

I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!