1.Jestem Europejczykiem

2. Na majowej łące.

3. Kocham mamę i tatę.

4.Różne zawody

Cele;

*zapoznanie z nazwami krajów sąsiadujących z Polską,

 • utrwalenie położenia geograficznego naszego kraju, ukształtowania terenu,
 • wdrażanie do korzystania i zdobywania informacji z mapy,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem przyboru nietypowego;
 • zapoznanie dzieci z państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej, flagami tych państw;
 • zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • zapoznanie z walutą Unii Europejskiej – euro, porównanie z walutą Polską,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • tworzenie zbiorów równo i różnolicznych, przeliczanie i porównywanie ich elementów,
 • wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.
 • kształtowanie integracji i współdziałania w grupie;
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące,
 • zmysłowe spostrzeganie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska,
 • uwrażliwienie na żywą przyrodę,
 • kształcenie orientacji przestrzennej, lepsze pojmowanie przestrzeni, odległości, związków przyczynowych;
 • zapoznanie z cyklem rozwoju motyla;
 • zapoznanie z liczbą 10 i jej zapisem graficznym;
 • utrwalenie nazw i wyglądu niektórych kwiatów rosnących na łące (stokrotki, kaczeńce, mniszek lekarski, maki),
 • kształcenie umiejętności łączenia i nazywania kolorów, inwencji twórczej, pomysłowości dziecka;
 • wdrażanie do poszanowania pracy pszczół oraz rozumienie jej pożyteczności,
 • zapoznanie z literą „Z, z” wielką i małą , drukowaną i pisaną,
 • zapoznanie dzieci zawodem i pracą strażaka oraz jego mundurem i wyposażeniem,
 • przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, klasyfikowania przedmiotów ze względu na cechy ilościowe i jakościowe,
 • utrwalenie nazw i specyfiki różnych zawodów,
 • budzenie uczucia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny,
 • uświadomienie dzieciom, iż każdy z nas rodzi się w określonej rodzinie. *każda rodzina zaś odznacza się czymś niepowtarzalnym, charakterystycznym tylko dla niej.
 • poznanie różnego rodzaju form pomocy rodzicom w wykonywaniu codziennych czynności,

 

Nauka wiersza;

„Życzenia dla Mamy i Taty”Bożeny Borowik.

Moja mama czarodziejka,

zawsze dla mnie znajdzie czas.

Opowiada piękne bajki

i o zdrowie moje dba.

Wyczaruje pyszny obiad

i ubranie czyste da.

Więc ja kocham bardzo mocno

i w serduszku zawsze mam!

Supermenem jest mój tata,

umie wszystko zrobić sam.

Wie, jak puszcza się latawce

bardzo dobrze w piłkę gra.

Jeździ ze mną na rowerze,

na spacery chodzi też.

Więc go kocham bardzo mocno!

Myślę sobie: On mnie też!

 

Przygotowanie części artystycznej dla rodziców.