RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                                    

(Pora jesienno – zimowa)

8:00–8:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,tematyczne,wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna lub grupowa o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wyrównawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:30 – 8:55

Realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą, gry i zabawy dydaktyczne, kostrukcyjne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Tworzenie rożnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej.

8:55 – 9:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

9:00 – 9:25

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena podniebienia, mycie zębów.

9:25 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Drugie śniadanie.

10:15 – 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach

11:15 – 11:25

Czynności organizacyjne

11:25 – 11:55

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

11:55 – 12:00

Czynności organizacyjne, samoobsługowe.

12:00 – 12:30

Obiad.  Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, właściwego posługiwania się sztućcami oraz używania form grzecznościowych. Czynności samoobsługowe.

12:30 – 13:00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze, relaksacja na „Wysepce spokoju”, ćwiczenia indywidualne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

(Pora wiosenno – letnia)

 

8:00–8:50

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

Praca indywidualna lub grupowa o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wyrównawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:50 – 9:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

9:00 – 9:25

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena podniebienia, mycie zębów.

9:25 – 10:25

Pobyt na świeżym powietrzu . Realizacja zadań edukacyjnych zawartych w programie wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą, gry i zabawy dydaktyczne, kostrukcyjne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Tworzenie rożnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej.Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku.

10:25 – 10:30

Czynności organizacyjne.

10:30 – 10:40

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Drugie śniadanie.

10:40 – 11:40

Pobyt na świeżym powietrzu . Zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku.

11:40 – 11:50

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

11:50 – 12:00

Czynności organizacyjne, samoobsługowe.

12:00 – 12:30

Obiad. Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, właściwego posługiwania się sztućcami oraz używania form grzecznościowych.  Czynności samoobsługowe.

12:30 – 13:00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze, relaksacja na „Wysepce spokoju” , ćwiczenia indywidualne.