Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze.

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc Październik gr. „Zajączki”

1. „Drzewa jesienią”

2. „Grzyby”

3. „Zwierzęta w lesie”

4. „Jesienna pogoda”

 

Cele:

– poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią: wskazywanie charakterystycznych cech jesieni i dostrzeganie zmian zachodzących jesienią

– nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i wzrastającej liczby elementów; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4; kształtowania pojęcia liczby – zapoznanie z liczebnikiem głównym 5

– kształtowanie pojęcia „koncert”, rozbudzanie muzycznych zainteresowań; kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; układanie rytmu i dostrzeganie jego regularności

– nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, jako przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyrażanie rozumienia świata poprzez impresje plastyczne

– zapoznanie z gatunkami drzew

– zapoznanie z wyglądem i nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych

– rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pory roku, pogody; rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk

– rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych; wyrażanie charakteru muzyki interpretacja ruchowa

– rozwijanie wrażliwości kolorystycznej poprzez zabawę z kolorem i tworzenie barw pochodnych; wzbogacanie plastycznych doświadczeń

– doskonalenie umiejętności rysowania i kolorowania

– utrwalenie nazw zwierząt leśnych

– tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru; utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej

 

Wiersz do nauki:

„Jeż i wiewiórka”

Skakała wiewiórka, orzeszków szukała,

na leśnej dróżce jeżyka spotkała.

Dokąd idziesz jeżu?

Mam ważne zadanie.

Muszę znaleźć na zimę cieplutkie mieszkanie.

Co robisz od rana, wiewiórko kochana?

Wiele czasu mi zajmuje smakołyków gromadzenie.

Bo na zimę, drogi jeżu, każde przyda się jedzenie.

 

Piosenka do nauki:

„Posypały się listeczki”.

Posypały się listeczki dookoła.
To już jesień te listeczki z wiatrem woła.

Lecą liście, lecą z klonu i kasztana.
Będą z liści bukieciki złote dla nas.

Nazbieramy, postawimy na stoliku,
będzie radość z tych pachnących bukiecików.