ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: MAJ

1. TUTAJ MIESZKAM

2. JEDZIEMY NA WIEŚ

3. CO SŁYCHAĆ NA WIOSENNEJ ŁĄCE?

4. NASI RODZICE

5. DZIECI ŚWIATA

 

Cele:

Dziecko:

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 • mówi płynnie, wyraźnie

 • usprawnia aparat artykulacyjny

 • współdziała z dziećmi w zabawie

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • panuje nad swoimi emocjami

 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 • wykazuje sprawność ciała i koordynację

 • uważnie słucha wiersza

 • swobodnie wypowiada się na określony temat, odpowiada na pytania

 • rozpoznaje symbole narodowe – godło, flagę, hymn

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 • odczuwa przynależność do narodu

 • współdziała z dziećmi w zabawie

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • panuje nad swoimi emocjami

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy

 • porusza się przy muzyce i do muzyki

 • szacuje, przewiduje

 • ćwiczy motorykę małą

 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych

 • dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach

 • odczytuje krótkie wyrazy w formie napisów drukowanych

 • koloruje zgodnie z poleceniem

 • rozpoznaje poznane litery

 • rozróżnia i nazywa symbole

 • buduje, wykorzystując materiał naturalny

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

 • wykazuje sprawność ciała i koordynację

 • swobodnie wypowiada się na różne tematy, wzbogaca słownictwo

 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 • słucha, reaguje na sygnały

 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia

 • koloruje obrazek zgodnie z poleceniem, rysuje po śladzie

 • kontynuuje rytmy

 • eksperymentuje rytmem

 • współdziała z dziećmi w zabawie

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje

 • porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy

 • układa wyrazy z poznanych liter

 • odczuwa swoją przynależność do rodziny

 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia

 • rysuje kredkami

 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych

 • odczuwa swoją przynależność do rodziny

 • rozwija aparat mowy.

   

Wiersz do nauki:

„Łąka” Bożena Forma

Powiał letni wietrzyk,

łąka zapachniała,

świeżą koniczyną

pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

nie nudzą się wcale.

Słońce ciepłe blaski

na ziemię wysyła.

Mienią się w nich skrzydła

pięknego motyla.

Na łące tej chciałbym

znaleźć się przez chwilę

i stać się prześlicznym

barwnym motylem.

 

Piosenka do nauki:

Mamo,Mamo,Mamusiu…
Dałaś życie troskę i miłość mi…
Tato,Tato,Tatusiu…
Jesteś ze mną od początku mych dni…
 
Ref.Mamo,Mamo,Mamo!
Tato,Tato,Tato!
Moje życie mam dzięki wam! x2
 
Mamo,Mamo,Mamusiu…
Ty uczułaś kochać boga i świat…
Tato,Tato,Tatusiu…
Ty uczyłeś być dla ludzi jak brat…
 
Ref.Mamo,Mamo,Mamo!
Tato,Tato,Tato!
Moje życie mam dzięki wam! x2
 
Mamo,Mamo,Mamusiu…
Jesteś ze mną gdy mi dobrze lub źle…
Tato,Tato,Tatusiu…
Chcę powiedzieć Ci, że kocham Cię…
 
Ref.Mamo,Mamo,Mamo!
Tato,Tato,Tato!
Moje życie mam dzięki wam! x4