ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: PAŹDZIERNIK

 1. BEZPIECZNIE NA DRODZE
 2. NASZE ZWIERZAKI
 3. JESIENNY LAS
 4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 

CELE:

 • odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne,
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne,
 • wykonuje pracę plastyczną na dowolny temat,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • umie panować nad swoimi emocjami,
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą,
 • rozróżnia głoski w nagłosie, dzieli wyrazy na sylaby,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 •  wykazuje sprawność ciała i koordynację,
 • zna zasady bezpieczeństwa na drodze,
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • swobodnie wypowiada się na różne tematy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia
 • rozpoznaje wybrane cyfry,
 • kreśli wybrane cyfry,
 • mówi płynnie, wyraźnie,
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem,
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia.

 

Wiersz do nauki:

” Cztery numery” słowa: Michał Witecki

Jeśli zgubisz się przypadkiem,

pan policjant zerknie w mapkę;

numer 997 – dzwoń i czekaj, znajdą ciebie.

Kiedy ogień hula w krzakach,

prędko zadzwoń po strażaka;

numer 998 – zapamiętaj, bardzo proszę.

Gdy w opałach czyjeś zdrowie,

wzywaj zaraz pogotowie;

numer 999 – już karetka pędem jedzie.

Nie pamiętasz? Nie trać głowy,

wykręć numer alarmowy,

który każdy zna – 112.

 

Piosenka do nauki:

” Świat zwierząt” muzyka: Agnieszka Widlarz, słowa: Małgorzata Nawrocka

1. Tutaj jeleń się przechadza pośród drzew. Tutaj słychać o poranku ptaków śpiew. Tutaj wilk poluje, norę borsuk ma, tu wiewiórki bawią się każdego dnia.

Ref. Bo w lesie ich dom, tu jedzą, tu śpią. Bo tutaj jest właśnie ich dom! (bis)

2. Tutaj pszczoły pracowicie robią miód. Tu jest kwiatów dla motyli wszędzie w bród. Tutaj żaby dają koncert, kiedy chcą. Tutaj świerszcze grają kołysankę swą.

Ref. Na łące ich dom, tu jedzą, tu śpią. Bo tutaj jest właśnie ich dom! (bis)