ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc:  KWIECIEŃ

 

 1.  NA WSI
 2. PRACA ROLNIKA
 3. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA
 4. CHRONIMY ŚRODOWISKO

 

Cele:

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
 • Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 

Wiersz do nauki

„Kolorowe kosze” (fragment)

 

Kolorowe kosze

Śmieci do nich noszę

Pięknie segreguję

Kolorów pilnuję

 

Do żółtego kosza

Wrzucam plastikowe

A do niebieskiego

Śmieci papierowe.

 

Zielony pojemnik

Na szkło kolorowe

Czerwony połyka

Śmieci metalowe

 

Piosenka do nauki:

 

„Polska rodzina”

 

Ja jestem Polką, a Ty Polakiem,

kochamy szczerze nasz kraj.

Podnieśmy serca biało-czerwone

i zaśpiewajmy dziś tak.

 

Ref: Jak jedna, wielka, polska rodzina

razem na dobre i złe.

Jak jedna, wielka, polska rodzina

tutaj dorastać chcę.

 

Polska to nasza droga Ojczyzna,

Orzeł w koronie – nasz znak.

Podnieśmy serca biało-czerwone

i zaśpiewajmy dziś tak.

 

Ref: Jak jedna, wielka, polska rodzina…