ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: MAJ

I.MOJA OJCZYZNA

II.ŁĄKA W MAJU

III.ŚWIĘTO RODZICÓW

IV. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

Cele:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
 • rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
 • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę,
 • zapoznanie z legendą o Syrence,
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • utrwalanie symboli narodowych,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

 

Nauka piosenki: 

„Moja ojczyzna”(sł. Maria Moździerz, muz. Stefan Gąsieniec)

 

I. Jest wiele pięknych miejsc,

słyszałem to od brata,

lecz nie widziałem ich,

mam tylko cztery lata.

Ref.: Ale kocham polskie łąki,

smukłe malwy pod oknami

i jaskółki, i biedronki,

które są tu zawsze z nami.

II. W Polsce czuję się najlepiej

i choć jestem małym smykiem,

chcę ojczyznę moją poznać

i rozmawiać jej językiem.

Ref.: Kocham zapach polskiej łąki,……

III. Tu urodził się mój dziadek

i pracują tu rodzice.

Tutaj wielu mam kolegów,

przepiękną okolicę.

Ref.: Kocham zapach naszej łąki,…….

 

Nauka wiersza: Krystyny Datkun-Czerniak „Szczęście”.

Szczęście to:

– uśmiech taty i mamy,

– spadające z drzew kasztany,

– zimne lody w gorący czas,

– udany rysunek,

– i gdy ktoś pochwali nas.

Szczęście to wszystko, co jest dokoła:

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła.

Szczęście mam – gdy nie jestem sam!

Szczęście, że jestem tu – na ziemi,

pomiędzy ludźmi bliskimi.