Propozycje tematów kompleksowych na LISTOPAD

Grupa „Zajączki”

 

 1. Na starej fotografii
 2. Jesienna muzyka
 3. Mali artyści
 4. Ciepło – zimno
 5. Świąteczne pocztówki

 

Cele:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
 • Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.
 • Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

 

 

PIOSENKA:

 

„Polska to mój kraj”

Polska – to mój kraj

W Polsce jest mój raj 2x

Kocham Polskę całym sercem

Kocham Polskę więcej, więcej!

 

 1. Polska to tradycje

Polska to są święta

Polska to rodzina

Zawsze uśmiechnięta.

Ref. Polska to mój kraj… 2x

 

 1. Polska to Warszawa

Polska to Syrenka

Polska to są ludzie

I również zwierzęta.

Ref. Polska to mój kraj… 2x

 

 1. Polska to jest morze

Polska to są chmury

Polska to niziny

Wyżyny i góry.

Ref. Polska to mój kraj… 2x

 

 

WIERSZ:

 

„Twój dom” – Wanda Chotomska (fragment)

 Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.