Tematy kompleksowe na miesiąc –  czerwiec 2021 r.

  1. Święto dzieci.
  2. Muzyka wokół nas.
  3. Czym podróżujemy.
  4. Wakacje.

 

Cele:

– kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,

– przestrzeganie zasad zawartych  w Regulaminie korzystania z placu  zabaw,

– wdrażanie do poszanowania zabawek oraz odnoszenia ich na wyznaczone miejsce po zakończeniu zabawy,

– ćwiczenie celności, skoczności, doskonalenie rzutu woreczkiem prawą ręką lub lewą w zależności od ręki wiodącej,

– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i układania działań matematycznych,

– rozpoznawanie i nazywanie emocji,

– zapoznanie z prawami dziecka,

– rozwijanie zainteresowań muzyką poważną,

– kształcenie umiejętności dostrzegania zmian tempa i dynamiki,

– kształtowanie umiejętności pisania po śladzie i samodzielnie,

– zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i zasad,

– utrwalenie nazw dźwięków gamy,

– zapoznanie dzieci ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego,

– kształcenie umiejętności odkodowywania informacji,

– zachęcenie do współpracy i współdziałania w grupie,

– wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczyciela,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,

– utrwalenie znajomości numerów alarmowych oraz właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia,

– zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami lata,

– kształcenie odporności emocjonalnej i umiejętności przegrywania,

– utrwalenie regionów Polski i miejsc letniego wypoczynku,

– zapoznanie z wyglądem różnych mieszkańców morza,

– kształtowanie postawy i inwencji twórczej dziecka,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

 

 

 

Piosenka:

„Dzidziuś”

  1. Na całym świecie

Nocą, o świcie

W dzień i wieczorem

Rodzi się życie

Jest nowe życie.

 

Refren:

Kurczątko, kurczątko pi, pi, pi, pi

Prosiątko, prosiątko łi, łi, łi, łi

Bocianek, bocianek kle, kle, kle, kle

Jagniątko, jagniątko meee, meee

Żabiątko, żabiątko kum, kum, kum, kum

Cielątko, cielątko muuu, muuu

Kaczątko, kaczątko kwa, kwa, kwa, kwa

Niemowlę, niemowlę łaaa, łaaa

 

  1. Wydaje dźwięki

Piszczy i płacze

Śpiewa piosenki

Brzdąc nieboraczek

Ten nieboraczek

Refren:

Kurczątko, kurczątko pi, pi, pi, pi…

 

Wiersz:

 

Wiersze na zakończenie roku przedszkolnego..

Załącznik