ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: CZERWIEC

1.Jak żyrafa myje szyję?

2. Na co czeka Pani Lato?

3. Za co kochamy wakacje?

4. Jak dać przedmiotom drugie życie?

 

Cele:

– zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie,

– zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt,

– utrwalenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki,

– porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego,

– zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin egzotycznych,

– kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w zoo, zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, które można zobaczyć w zoo,

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,

– rozwijanie mowy,

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem,

– badanie stałości ilości płynów,

– rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

– poznawanie cech krajobrazu górskiego,

– poszerzanie wiedzy o jeziorach, uczestniczenie w eksperymentach,

– poznawanie miejsc, w których można się zatrzymać w czasie wakacyjnego pobytu,

– rozwijanie umiejętności liczenia,

– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach, uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia,

– klasyfikowanie środków transportu,

– poznawanie różnych właściwości papieru,

– zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania plastikowych przedmiotów,

– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

– zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania szkła,

– zapoznanie z różnorodnością i wybranymi właściwościami metali.

 

Wiersz do nauki:

B. Szelągowska „Na wakacje ruszać czas”

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

 

Piosenka do nauki:

„Pożegnamy przedszkole”

Cały świat się do nas śmieje.
W złotym słońcu – złoty świat!
Jutro szkoła nas powita
no i nasze siedem lat.

Pożegnamy przedszkole,
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa,
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważniej.

Elementarz nam poradzi
Jak się pisze: Ala, As.
Plastelina jeszcze nie wie
co ulepi każde z nas.

Pożegnamy przedszkole,
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa,
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważniej.