ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

  Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: WRZESIEŃ
1. W PRZEDSZKOLU
2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
3. JA, TY I ŚRODOWISKO
4. DARY JESIENI  
 
Cele:
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 
 •  
  Wiersz do nauki:
„Wyliczanka o 12 miesiącach”
Styczeń lubi tańczyć walca,
Luty skrada się na palcach,
Marzec w garnku miesza łyżką,
Kwiecień sprawdza, co mu wyszło?
Maj im śpiewa „Tralala – lala”
Czerwiec w słońcu się opala,
Lipiec miód lipowy zbiera,
Sierpień złości się i gdera!
Wrzesień wącha wrzosy w lesie,
a Październik grzyby niesie,
znów Listopad wkłada czapkę,
Grudzień pozamiatał chatkę…
Czy ich znasz? Czy już wiesz?
Powtórz za mną jeśli chcesz…
styczeń, luty, marzec, kwiecień maj,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
październik, listopad, grudzień.    
 
Piosenka do nauki:
„Jesienna cza – cza”
1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
a dzieci śpiewają cza,cza,cza.
 
Ref. Tańczymy cza,cza,cza, cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę, więc tańczę i ja.
 
2. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
jarzębina sznur dziś czerwony ma.
Jesienny już czas, moc kolorów jest wszędzie,
jesienią śpiewamy cza,cza,cza.
 
Ref. Tańczymy cza,cza,cza, cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę, więc tańczę i ja.