ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 
Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: CZERWIEC
 

1. WAKACJE TUŻ, TUŻ

2. KOLORY LATA

3. DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE

4. JEDZIEMY NA WAKACJE

 

Cele:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
 • „Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.
 •  

 

Wiersz do nauki:

Indywidualne wiersze na uroczystość z okazji „Zakończenia Roku Przedszkolnego 2023/2024”.

 

Piosenka do nauki:

„POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA”

1. Wczoraj jeszcze maluszki dzisiaj dumne starszaki.

Jak ten czas szybko płynie i przemienia dzieciaki.

Wynieśliśmy z przedszkola dobrych wspomnień tysiące

Będą grzały jesienią

Nasze serca jak słońce.

 

Ref.: Dziś pożegnać się trzeba

Więc przytulam Cię czule

Czemu oczy mam mokre

Ja nie płaczę w ogóle

Jedną łezką pożegnam

Ukochane przedszkole

Może znów się spotkamy

Ale tym razem w szkole 2x

 

2. Wczoraj jeszcze maluszki

Dzisiaj dumne starszaki

Już żegnamy przedszkole

By polecieć jak ptaki

Na otwarte przestrzenie

Wiedzy i edukacji

Lecz nim dzwonek zadzwoni

Cieszmy się z tych wakacji.

 

Ref.: Dziś pożegnać się trzeba

Więc przytulam Cię czule

Czemu oczy mam mokre

Ja nie płaczę w ogóle

Jedną łezką pożegnam

Ukochane przedszkole

Może znów się spotkamy

Ale tym razem w szkole 2x