ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 
Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc: LUTY
 
 

1. KARNAWAŁ

2. WIELKA WYPRAWA

3. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

5. DAWNO TEMU

 

Cele:

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

   

Wiersz do nauki:

Aleksandra Wojtyła „Dinozaury”

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

 

Piosenka do nauki:

„W układzie słonecznym”

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Merkury, to ja!
Jestem pierwszy i najmniejszy
Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery
Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody
W dzień jest mi gorąco
W nocy bardzo marznę, brrr

Mam na imię Wenus
Jestem druga w kolejności
U mnie nieustannie upał jest bezlitosny
Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę
I bardzo jasno świecę się na niebie

Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie
Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie
Jestem trzecią planetą od Słońca
Moja atmosfera jest cudna
Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić

Hej tu Mars, planeta numer cztery
Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały
Mam najwyższe góry i od groma pyłu
A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy
Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz
Choć moja masa jest potężna niezwykle
To z wszystkich planet kręcę się najszybciej

Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów
Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu
Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu
Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran
Na mnie jest najniższa temperatura
Słynę z bladego, błękitnego koloru
Jestem siódmą planetą i wiruję na boku

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę
Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce
Tworzę huragany co powalą wszystko
Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale