Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze.

 

Tematy kompleksowe na miesiąc –  Styczeń 2021 r.

  1. Witamy Nowy Rok.
  2. Zwierzęta zimą.
  3. Kocham Babcię i Dziadka.
  4. Karnawał.

 

Cele:

– Zapoznanie z literami  „U, u, B, b” wielką i małą , drukowaną i pisaną,

– Zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej  zabawie;

– Rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej;

– Stwarzanie okazji do posługiwania się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności;

– Zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe, przestrzeganie przyjętych zasad;

– Utrwalenie poszczególnych części ciała oraz stron: prawa, lewa;

– doskonalenie umiejętności cięcia nożycami;

– kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych poprzez opowiadanie;

– Rozwijanie percepcji słuchowej i  muzycznej podczas zabaw rytmiczno-muzycznych;

– Wdrażanie do posługiwanie się liczbami w aspekcie porządkowym i kardynalnym;

– Zapoznanie z pracą zegarmistrza, różnymi rodzajami zegarów, ćwiczenie spostrzegawczości;

– Zapoznanie z nazwami miesięcy w roku i kolejnością ich występowania;

– Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki;

– Zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter;

– Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi;

– Wdrażanie do porządkowania otoczenia po  skończonej zabawie;

– Utrwalenie poznanych cyfr i znaków;

– Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się balonem podczas ćwiczeń;

– Zachęcenie  do dekorowania sali wytworami swojej pracy, dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń;

– Zachęcenie do dokarmiania ptaków w okresie zimy;

– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie zwierzętami i opieką nad nimi;

– Poszerzenie kompetencji matematycznych podczas przeliczania i rozwiązywania działań matematycznych;

– Kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny;

– Zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad „Kodeksu Przedszkolaka”;

– Wzmacnianie więzi rodzinnych;

 

-Wdrażanie dzieci do słuchania rodziców, zwrócenie uwagi na to, iż nie  należy rozmawiać z nieznajomymi, podawać swego adresu zamieszkania;

 

– Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.

 

 

Piosenka:

Piosenka Dla Babci i Dziadka”

 

Ref. Kocha babcię i dziadziusia

każdy wnuczek każda wnusia

 

Babcia mnie utuli,

Po zabawie da obiadek.

Wszystko wytłumaczy zawsze,

Mój kochany dziadek,

 

Ref. Kocha babcię i dziadziusia

każdy wnuczek każda wnusia x2

 

Chętnie ich odwiedzam

Zawsze, kiedy tylko mogę.

Prawie już pamiętam

do ich domu całą drogę.

 

 

Wiersz:

 

Życzenia na „Dzień Babci i Dziadka”