Wykaz regulaminów dostępnych w plikach do pobrania:

  • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  • Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu w Puchaczowie;
  • Regulamin organizowania wycieczek;
  • Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;

 

Załącznik