Wykaz regulaminów dostępnych w plikach do pobrania:

  • regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
  • regulamin organizowania wycieczek;
  • procedura przyjmowania i rozpatrzywania skarg i wniosków;
  • Regulamin Rady Rodziców.

 

Załącznik