19 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo” organizowany przez nasze przedszkole. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Pan Krzysztof Niewiadomski oraz Wójt Gminy Puchaczów, Pan Adam Grzesiuk.

Głównym założeniem konkursu było  propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodzin.

W tym roku umiejętności artystyczne dzieci oceniało jury w składzie:

  • Anna Krzychowiec – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Puchaczowie – przewodnicząca;
  • Beata Sagan – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie;
  • Elżbieta Dyzma – Przedstawiciel Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Łęcznej.

Jury po wysłuchaniu 34 osób w wieku przedszkolnym z terenu Powiatu Łęczyńskiego kierując się takimi kryteriami, jak: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, wrażenie ogólne, znajomość tekstu oraz opracowanie głosowe postanowiło nagrodzić następujących uczestników:

Kategoria: 3-4 lata

I miejsce HELENA JEDUT –   Przedszkole Publiczne w Ludwinie

II miejsce JOANNA CHOŁDZYŃSKA –  Przedszkole w Puchaczowie

III miejsce KAROLINA STĘPNIAK –   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nadrybiu

Wyróżnienie: Aniela Kozioł – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Wyróżnienie: Julian Grzeszuk – Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Łęcznej

Kategoria: 5-6 lat

I miejsce HANNA HRYCYSZYN –   Przedszkole w Ciechankach

II miejsce ANIELA POMORSKA –  Przedszkole w Puchaczowie

III miejsce ALEKSANDER INGLOT – Przedszkole Publiczne w Ludwinie

Wyróżnienie: Odetta Gącikowska – Szkoła Podstawowa w Spiczynie

Wyróżnienie: Bartłomiej Łuczyński – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Uczestników konkursu we wszystkich kategoriach wiekowych – zarówno tych na podium, jak i osoby wyróżnione – nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami.  Wszyscy recytatorzy otrzymali upominki i dyplomy za udział w konkursie. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Urząd Gminy w Puchaczowie oraz Powiatowa Stacja Edidemiologiczno – Sanitarna w Łęcznej.

Organizatorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Żyję zdrowo” za ich zaangażowanie i liczny udział w konkursie. Wyrazy uznania kierujemy także do pedagogów i opiekunów, którzy nie tylko zachęcili, ale i przygotowali młodych ludzi do udziału. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu prezentowanego przez wszystkich recytatorów.

Pragniemy zachęcić do nieustannego poszukiwania nowego repertuaru oraz dalszego rozwijania swoich umiejętności. Oby każdy z Was nie przestawał odkrywać poezji. Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach dzieci z przedszkoli Powiatu Łęczyńskiego nadal będą wykazywać entuzjazm wobec konkursu.