Dzieci z grupy Sówek rozmawiały o minionych wakacjach, doskonaliły umiejętność budowania wypowiedzi, przeliczania, dodawania i odejmowania, a także utrwaliły wiedzę na temat środków transportu – wykonały w grupach prace plastyczne.