WSTĘP

Innowacja pedagogiczna została stworzona z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, aby od najmłodszych lat kształtować u nich nawyki prawidłowej postawy oraz wzbudzać zainteresowanie aktywnością fizyczną, a także kształtować podejście do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Powszechnie wiadomo, że na zdrowie dziecka i dorosłych wpływa wiele czynników, między innymi prawidłowe żywienie, aktywność fizyczna oraz higiena osobista. Realizując program innowacji będziemy uwrażliwiały dzieci i rodziców na kształtowanie wszystkich wymienionych czynników, jednak skupimy się głównie na aktywności fizycznej z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Brak dostatecznej wiedzy na temat zdrowego stylu życia niesie ze sobą wiele nie pożądanych dla zdrowia konsekwencji. Jak potwierdzają badania naukowe w Polsce, jak i na świecie zwiększa się odsetek zachorowań dorosłych, ale również dzieci na choroby cywilizacyjne, związane przede wszystkim z nieodpowiednim stylem życia, takimi jak otyłość, cukrzyca typu 2, czy zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego, a także licznymi wadami postawy. Wpływ na to ma niska aktywność fizyczna dzieci (podwożenie samochodem w różne miejsca, brak spacerów i aktywności na świeżym powietrzu, długi czas spędzany przed komputerem, smartfonem, telewizorem itd.).

Innowacja zakłada włączenie rodziców w wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy podczas wykonywania codziennych czynności, a także kształtowanie nawyków prowadzenia zdrowego trybu życia. W ramach innowacji zostaną przeprowadzone prelekcji, udostępniane ciekawe artykuły, opracowane ulotki zachęcające do wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego.

W celu uatrakcyjnienia innowacji oraz wzbudzeniu motywacji do działania zaplanowane zostało spotkanie z fizjoterapeutą oraz dietetykiem. Wzbogacą one wiedzę dzieci na temat zdrowego stylu życia.

Innowacja „Prawidłowa postawa to ważna sprawa” to dla dzieci przede wszystkim dobra zabawa i ciekawa przygoda, której efektem będą właściwie ukształtowane nawyki podczas przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz podejścia do zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

I. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE PROJEKTU

Autorki: mgr Ewelina Romanowska, mgr Eliza Legieć,

Realizatorzy: Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany w grupach dzieci 4- 5letnich ( gr. „Zajączki”) i 6 -letnich (gr.”Sówki”) w Przedszkolu w Puchaczowie.

Warunki realizacji:

Innowacja będzie realizowana w przedszkolu, w sali przystosowanej do ćwiczeń.

Dzieci przed każdymi zajęciami, będą przebierały się w strój gimnastyczny oraz będą zdejmowały obuwie (w sali znajduje się miękka wykładzina dywanowa). Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu, jako poranne ćwiczenia ruchowe z wplecionymi elementami gimnastyki korekcyjnej.

Do zajęć będą wykorzystywane sprzęty zgromadzone w zasobach przedszkola: woreczki, szarfy, skakanki, piłki gumowe, drabinki, materace, ścieżki sensoryczne, ławka, równoważnia gimnastyczna, pochylnia, piłki sensoryczne, szczudła, krążki, pachołki, koce, jeździki, skakanki oraz inne niezbędne przybory i przyrządy gimnastyczne, a także przydatne przedmioty codziennego użytku.

W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych do ćwiczeń wykorzystywany będzie także teren przedszkolnego placu zabaw, wyposażony w różnego rodzaju ścieżki sensoryczne, sprzęty i akcesoria to ćwiczeń.

Czas trwania: październik 2022 – maj 2023

.

II. UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA PROJEKTU

Inspiracją do tworzenia innowacji było uatrakcyjnienie codziennych ćwiczeń ruchowych realizowanych w ramach podstawy programowej o dodatkowe elementy ćwiczeń korekcyjnych z użyciem różnych przyrządów i przyborów. Zauważyłyśmy również, że na przestrzeni lat już u tak małych dzieci można zaobserwować „siedzący tryb życia”, przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole (spożywania posiłków, wykonywania zadań w kartach pracy), a także coraz większe trudności w wykonywaniu ćwiczeń rozciągających. Chcemy również zachęcić dzieci i rodziców do aktywnego spędzania czasu, a także zwracania uwagę na postawę, jaką dzieci przyjmują podczas wykonywania codziennych czynności. Odczuwamy potrzebę zwrócenia uwagi na to, jak wielki wpływ na zdrowie dzieci i dorosłych ma prowadzenie zdrowego trybu życia.

Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji jest baza przedszkola – nowy plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi oraz elementami przystosowanymi do ćwiczeń ruchowych, a także osobna sala do zabaw ruchowych, sensorycznych i gimnastycznych.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych przez nauczycieli prowadzących innowację.

 

III. CELE PROJEKTU

Cel główny:

– Kształtowanie poprawnych nawyków postawy własnego ciała oraz zdrowego trybu życia.

 

Cele ogólne:

– Wprowadzenie dzieci w świat wartości zdrowotnych;

– Kształtowanie dbałości o higienę osobistą oraz prawidłowe nawyki żywieniowe.

– Doskonalenie czynności samoobsługowych podczas samodzielnej zmiany ubrań na strój

do gimnastyki.

– Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

– Rozwijanie cech motorycznych takich jak :szybkość, zwinność, wytrzymałość, gibkość.

– Kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych i przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej podczas siedzenia w czasie zajęć tzw. dywanowych lub stolikowych.

– Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez gry i zabawy.

– Oddziaływanie na poszczególne grupy mięśniowe.

– Stworzenie możliwości utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania całej zabawy, czy gry ruchowej.

– Poprzez zabawę pomoc dziecku z utożsamieniu się z grupą i współpracy z rówieśnikami.

– Wzmacnianie mięśni posturalnych poprzez ćwiczenia, bez ingerencji świadomości.

– Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa.

– Zwiększenie pojemności życiowej płuc poprzez ćwiczenia oddechowe.

– Podnoszenie wydolności układów i narządów : ruchu, krążenia, oddychania, przemiany

– Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniające elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci.

– Wprowadzenie radosnego nastroju i poprawę samopoczucia poprzez uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych, sprzyjających zaangażowaniu emocjonalnemu, co z kolei w konsekwencji pozytywnie wpływa na odprężenie i aktywny wypoczynek.

.

Cele operacyjne:

Dziecko:

– Umie przyjmować prawidłową postawę ciała.

– Potrafi bez ingerencji świadomości utrzymać skorygowaną postawę podczas zabawy, pozycji siedzącej, ruchu itp.

– Zna zabawy i gry ruchowe.

– Potrafi współpracować i utożsamiać się z grupą.

– Uczy twórczego myślenia.

– Rozwija swoją aktywność ruchową.

– Zachowuje bezpieczeństwo podczas zabawy i gry ruchowej.

– Umie wykorzystać przybory podczas zabawy.

– Potrafi wykonywać poprawnie ćwiczenia korekcyjne.

– Zna pozycje wyjściowe i końcowe w grach i zabawach ruchowych.

– Wie jak poruszać się podczas zabawy korekcyjnej.

– Rozwija swoją ogólną i wszechstronną sprawność fizyczną.

– Uczy się uczciwości i zdyscyplinowania.

– Potrafi dokładnie wykonać zadanie korekcyjne.

– Potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała podczas codziennych czynności.

– Koryguje przyjętą nieodpowiednią postawę ciała podczas zabawy, czy pracy.

.

IV. SPOSOBY REALIZACJI

Metody:

Metody słowne:

– pogadanka;

– swobodne rozmowy i wypowiedzi dzieci;

– rozmowa kierowana,

– opis;

– słuchanie czytanych opowiadań,

– objaśnienia nauczycielki;

– instrukcje;

Metody aktywizujące:

– stymulacje;

– pedagogika zabawy;

– zabawy twórcze (słowne, ruchowe);

– elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne;

– opowieść ruchowa;

– metoda gimnastyki cyrku;

– elementy metody Denisona;

– elementy treningu Schultza;

– elementy treningu Jacobsona;

– naśladowcza;

– zabawowa;

– opowieści ruchowej;

– improwizacji.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

.

HARMONOGRAM

Październik – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na obręczy barkowej. Ćwiczenia oddechowe – Ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe i uczące przedłużonego wydechu.

Listopad – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na mięśniach nóg. Ćwiczenia oddechowe – Ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe i uczące przedłużonego wydechu.

Grudzień – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na mięśniach brzucha.

Styczeń – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na wzmocnieniu mięśni stóp, przeciwdziałaniu płaskostopiu.

Luty – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na rozciąganiu mięśni.

Marzec – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na mięśniach głębokich.

Kwiecień – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na ćwiczeniu równowagi.

Maj – Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, skupienie na ćwiczeniu zwinności.

„Sprintem do maratonu” – wydarzenie promujące aktywny tryb życia, zachęcanie innych dzieci, dorosłych i seniorów do aktywności fizycznej.

„Sportowy piknik” – wspólne ćwiczenia, podział na grupy, zawody sportowe.

 

V. SPODZIEWANE EFEKTY

Korzyści płynące z realizacji innowacji:

Dla dziecka:

– potrafi dbać o prawidłową sylwetkę;

– zna bezpieczne zasady używania sprzętów gimnastycznych;

– rozumie polecenia dotyczące stawianych przed nim zadań;

– uświadamia sobie wartości i korzyści wynikające z uprawiania sportu, odpoczynku

i zdrowego żywienia;

– aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych;

– stawia czoła nowym wyzwaniom

– samokontrola i samodyscyplina;

– bez ingerencji świadomości utrzymuje skorygowaną i prawidłową postawę podczas zabawy, pozycji siedzącej oraz w czasie ruchu;

Dla nauczycieli:

– poszerzenie wiedzy z zakresu wad postawy i ich profilaktyki;

– zwiększenie świadomości o obecności wad postawy i wynikających z nich zagrożeń;

– możliwość obserwacji swoich podopiecznych;

Dla przedszkola:

– możliwość aktywnej współpracy z rodzicami (konsultacje) i podzielenia się spostrzeżeniami nauczycieli dotyczącymi zauważonych wad w postawie dzieci;

– zwiększenie zakresu zajęć ruchowych dla dzieci w przedszkolu;

– promocja przedszkola;

.

VI. EWALUACJA

Podsumowaniem innowacji będzie zorganizowanie „Sportowego pikniku”, podczas którego dzieci będą brały udział w różnych konkurencjach sportowych oraz odpowiadały na pytania „Quizu” na temat zdrowego stylu życia.

 

VII. BIBLIOGRAFIA

  • J. Barankiewicz „Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego”; WSIP; Warszawa 1998r.
  • B. Kisiel, M. Przasnyska, M. Bogdanowicz „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”
  • M. Kutzner – Kozińska „Korekcja wad postawy” , tom I, Tom II; Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego; 1992.
  • J. Wilczyński, „Korekcja wad postawy człowieka”; Anthropos.
  • M. Borkowska, I. Gelleta-Mac, „Wady postawy i stóp u dzieci”; PZWL; 2022.
  • L. Tejchman „Wady postawy u dzieci”; Literat, 2016.
  • M. Lipiejko „Zajęcia ruchowe w przedszkolu” ; PWN; 2016.
  • M. Lipiejko „Ćwiczenia poranne”; PWN; 2016.
  • M. Lipiejko „Gry i zabawy ruchowe”; PWN; 2016.