OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Nazwa innowacji

Matematyka intuicyjna jako metoda przeprowadzania dziecka przez proces
od myślenia konkretnego po myślenie abstrakcyjne

Dane placówki

Przedszkole w Puchaczowie

Imię i nazwisko autora innowacji


mgr Karolina Pol

Imię i nazwisko osoby wprowadzającej
w placówce innowację

mgr Halina Ostańska

mgr Ewelina Romanowska

Adresaci innowacji

Grupa 5-latki „Żabki”

Czas realizacji innowacji

 

Rok szkolny 2023../2024

Rodzaj innowacji

Innowacja pedagogiczna metodyczna

Motywacja do wprowadzenia innowacji

Motywacją do wprowadzenia innowacji z Matematyki intuicyjnej będzie włączenie do warsztatu metodycznego alternatywnej metody, która wspierałaby przede wszystkim rozwój poznawczy dziecka w zakresie edukacji matematycznej. Poprzez działania aktywizujące metodą Matematyki intuicyjnej będziemy realizować również podstawę programową etapu edukacyjnego, szczególną uwagę poświęcając doskonaleniu u dzieci umiejętności liczenia oraz wykonywania działań matematycznych.

Ponadto biorąc pod uwagę koncepcję wsparcia dziecka
w zintegrowanym rozwoju poprzez zintegrowaną edukację, matematyka intuicyjna będzie realizowała również te cele, a jej innowacyjność pozwali na wykorzystanie fenomenalnego potencjału mózgu dziecka i stymulowanie go poprzez działania z zakresu neurodydaktyki.

Cel główny


Edukacja matematyczna wykorzystująca w procesie nauki potencjał mózgu dziecka przede wszystkim podtrzymując umiejętność subitacji

Cele szczegółowe

– rozpoznawanie liczebności;

– nabywanie i doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia oraz dzielenia;

– wnioskowanie;

– przejście od myślenia skonkretyzowanego po myślenie abstrakcyjne;

– wsparcie całościowego rozwoju dziecka w obszarach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz fizycznym.

Szczegółowy opis innowacji

Twórcą Matematyki intuicyjnej jako metody był Amerykanin Glenn Doman. Wyjątkowość metody opiera się na wykorzystywaniu
i podtrzymywaniu fenomenalnych zdolności mózgu dziecka takich jak: spostrzegawczość, umiejętność wnioskowania i odkrywania reguł.

W matematyce intuicyjnej przede wszystkim skupiamy się na subitacji, czyli na umiejętności polegającej na określaniu liczebności zbiorów. Edukacja matematyczna rozwijana jest w sposób zintegrowany z ogólnym/całościowym rozwojem dziecka. Dzięki metodzie przeprowadzamy dzieci przez proces od myślenia skonkretyzowanego do myślenia abstrakcyjnego.

Narzędziem obligatoryjnie wykorzystywanym w metodzie są białe plansze z czerwonymi lub czarnymi kropkami. Od początku stosowania metody prezentujemy dzieciom tego typu karty
i informujemy jaka jest liczebność kropek – rezygnując z przeliczania.

W kolejnych etapach przy wykorzystaniu plansz z kropkami uczymy dzieci dodawać, odejmować, mnożyć oraz dzielić.

Innym typem plansz stosowanych w metodzie są plansze ze znakami matematycznymi, cyframi i liczbami.

Matematyka intuicyjna bazuje na sekundowych prezentacjach kart w myśl dwóch zasad: systematyczności oraz powtarzalności.

Metoda jaką jest Matematyka intuicyjna ma charakter alternatywny i uzupełniający; ma za zadanie wspierać codziennie działania
w zakresie rozwijania u dzieci umiejętności matematycznych.

Harmonogram wprowadzania innowacji

Harmonogramy mają za zadanie zakotwiczyć w kalendarzu proces przechodzenia przez etapy Matematyki intuicyjnej.

W razie potrzeby należy je na bieżąco dostosowywać do tempa pracy grupy.

Dopuszcza się modyfikację harmonogramu ze względu na informację zwrotną od grupy, w której wprowadzana jest metoda.

Częstotliwość wprowadzania plansz do metody przyjęta w harmonogramie od poniedziałku do piątku może być organizowana z mniejszą częstotliwością, np. nie pięć a trzy razy w tygodniu.

Ustalenie i wybranie orientacyjnego harmonogramu ma na celu przede wszystkim ułatwienie realizacji dwóch postulatów metody, które stanowią o jej efektywności – mowa o powtarzalności i systematyczności.

Edukacja przedszkolna

Grupy wiekowe:

5-latki etapy I, II i III;

Harmonogram dla grupy 5-latków:

I tydz. I etap

pn. 1,2,3,4,5

wt. 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

śr. 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

czw. 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

pt. 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

II tydz.

pn. 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12

wt. 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14

śr. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

czw. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

pt. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

III tydz.

pn. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

wt. 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

śr. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

czw. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

pt. 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

IV tydz.

pn. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

wt. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

śr. 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

czw. 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

pt. 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

V tydz.

pn. 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

wt. 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

śr. 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

czw. 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

pt. 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

VI tydz.

pn. 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

wt. 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

śr. 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

czw. 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58

pt. 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

VII tydz.

pn. 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62

wt. 55,56,57,58,59,60,61,62 ,63,64

śr. 57,58,59,60,61,62 ,63,64,65,66

czw. 59,60,61,62 ,63,64,65,66,67,68

pt. 61,62 ,63,64,65,66,67,68,69,70

VIII tydz.

pn. 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72

wt. 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74

śr. 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76

czw. 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78

pt. 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

IX tydz.

pn. 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82

wt. 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84

śr. 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86

czw. 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88

pt. 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90

X tydz.

pn. 83,84,85,86,87,88,89,90 ,91,92

wt. 85,86,87,88,89,90 ,91,92,93,94

śr. 87,88,89,90 ,91,92,93,94,95,96

czw. 89,90 ,91,92,93,94,95,96,97,98

pt. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 0

XI tydz. II etap

pn. 9 działań dodawanie

wt. 9 działań dodawanie

śr. 9 działań dodawanie

czw. 9 działań dodawanie

pt. 9 działań dodawanie

XII tydz.

pn. 9 działań dodawanie

wt. 9 działań dodawanie

śr. 9 działań dodawanie

czw. 9 działań dodawanie

pt. 9 działań dodawanie

XIII tydz.

pn. 9 działań odejmowanie

wt. 9 działań odejmowanie

śr. 9 działań odejmowanie

czw. 9 działań odejmowanie

pt. 9 działań odejmowanie

XIV tydz.

pn. 9 działań odejmowanie

wt. 9 działań odejmowanie

śr. 9 działań odejmowanie

czw. 9 działań odejmowanie

pt. 9 działań odejmowanie

XV tydz.

pn. 9 działań dodawanie

wt. 9 działań odejmowanie

śr. 9 działań dodawanie/odejmowanie

czw. 9 działań dodawanie/odejmowanie

pt. 9 działań dodawanie/odejmowanie

XVI tydz.

pn. 9 działań mnożenie

wt. 9 działań mnożenie

śr. 9 działań mnożenie

czw. 9 działań mnożenie

pt. 9 działań mnożenie

XVII tydz.

pn. 9 działań mnożenie

wt. 9 działań mnożenie

śr. 9 działań mnożenie

czw. 9 działań mnożenie

pt. 9 działań mnożenie

XVIII tydz.

pn. 9 działań dodawanie

wt. 9 działań odejmowanie

śr. 9 działań mnożenie

czw. 9 działań dodawanie/odejmowanie/mnożenie

pt. 9 działań dodawanie/odejmowanie/mnożenie

XIX tydz.

pn. 9 działań dzielenie

wt. 9 działań dzielenie

śr. 9 działań dzielenie

czw. 9 działań dzielenie

pt. 9 działań dzielenie

XX tydz.

pn. 9 działań dzielenie

wt. 9 działań dzielenie

śr. 9 działań dzielenie

czw. 9 działań dzielenie

pt. 9 działań dzielenie

XXI tydz.

pn. 9 działań dodawanie

wt. 9 działań odejmowanie

śr. 9 działań mnożenie

czw. 9 działań dzielenie

pt. 9 działań dodawanie/odejmowanie/mnożenie/dzielenie

XXII-XXX tydz. III etap

Zakładane korzyści/efekty wprowadzenia innowacji

Korzyści dla dzieci:

 • doskonalenie umiejętności liczenia oraz wykonywania
  działań matematycznych;
 • zintegrowany rozwój w obszarach fizycznym, społecznym, emocjonalnym oraz poznawczym;
 • podtrzymanie umiejętności subitacji;
 • rozwijanie myślenia w kierunku od myślenia skonkretyzowanego po myślenie abstrakcyjne.

Korzyści dla nauczycieli:

 • wprowadzenie innowacyjnej metody nauki matematyki;
 • wsparcie zintegrowanego rozwoju uczniów poprzez integrację treści kształcenia;
 • włączenie działań z zakresu neurodydaktyki;
 • urozmaicenie działań metodycznych.

Korzyści dla placówki:

 • wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem stanowi o innowacyjności placówki;
 • wykształcona metodycznie kadra nauczycielska;
 • zastosowanie metody, która ma amerykańskie korzenie.

Sposoby ewaluacji

Arkusz obserwacji umiejętności dzieci w zakresie wprowadzenia metody “Matematyka intuicyjna”

Bibliografia

Doman G., Doman J., How to Teach Your Baby Math. The Gentle Revolution, Nowy Jork 2001.

Doman G., Doman J., Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia, Warszawa 2012.

Doman G., Doman J., Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia, Warszawa 2012.

Minge N., Minge K., Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? Wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności, Warszawa 2011.